Andreas Pettersson lektor i juridik har varit intervjuad tidigare av assistanskoll. I denna intervju pratar han om den ideologiska strid som pågår, mellan dem som försvarar LSS och dem som ifrågasätter rättigheterna. Jag håller med om att kritiken han riktar mot debattören Anna Dahlberg i Expressen. Hon har skrivit otaliga artiklar med endast kritik och ifrågasättande av LSS reformen.

Andreas nämner att Nationellt underrättelsecentrum släppt en rapport om att organiserad brottslighet använder arbetskraftsinvandring för att utnyttja assistansen.
Det här har fått hård kritik av funktionshinderrörelsen som menar att man glider på sanningen. Det allvarligaste felet är att man presenterar gissningar om fusket som sanningar i rapporten.

 

Andreas säger att det inte är olagligt att anhöriga med funktionsnedsättning att komma hit efter att en anhörig redan kommit hit och jobbar som personlig assistent via arbetskraftsinvandring. Om man nu tycker detta är fel så måste man ändra lagen, menar Andreas.

Anna Dahlberg i Expressen har en laglös inställning menar Andreas, hon tycker bl.a att det är konstigt att förslaget att ta bort assistans för barn under 16 år inte gick ut på remiss. När LSS Utredningen gick ut på remiss. Det visar på en laglös inställning och att hon struntar i FN konventionerna som Funktionsrättskonventionen och Barnrättskonventionen.

En annan som uttalat sig felaktigt är åklagare Björn Rosenlöf som menar att han inte skulle vara förvånad om 50 procent av all assistansersättning var fusk. Han saknar helt faktagrund och anklagar många människor för att vara fuskare och brottslingar. Till och med den före detta statliga utredaren Stig Svensson kallar Anna Dahlberg och Björn Rosenlöf för mörkermän som vill ta ifrån oss alla rättigheter.

Jag kan rekommendera hela intervjun med Andreas Pettersson, ni finner den här nedan:

https://assistanskoll.se/20201211-Andreas-Juridik-ideologisk-strid-LSS.html

Behöver ni hjälp med att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Dem senaste dagarna har vi läst om att man nu tagit fram flera olika vaccin mot Covid-19. I Storbritannien har man redan börjat vaccinera. Men i Sverige får vi vänta lite till innan det kommer igång. Nu har också meddelats vilka som kommer att få vaccin först. Detta har resulterat i stora protester från funktionshinderrörelsen.

För i grupp 1 så är det endast personer som har hemtjänst och personal som jobbar inom hemtjänsten som får vaccin. Först i grupp 2 så kommer övrig personal inom hälso och sjukvård samt personer över 70 år och övriga personer inom riskgrupp.

 

Grupp 3 kommer att vara resten av befolkningen mellan 19 och 69 år. Konstigt att anhöriga till personer som är i riskgrupp inte kan få vaccin tidigare. Ingenting sådant nämner man.
Jessica Smaaland från STIL säger att det är absurt att anhöriga till personer med hemtjänst är högre prioriterade än vad vi är. Jag kan bara hålla med henne, men ännu en gång så är vi som har LSS ingenting värda. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten, som vanligt skyller man ifrån sig.

Även riksföreningen JAG reagerar på prioriteringen. Man tycker att det är konstigt att friska 71 åringar ska få vaccin före personer i riskgrupp. Man kräver att regeringen och folkhälsomyndigheten gör om prioriteringsordningen omgående.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201207-Protester-prioritering-vaccination-Covid-19.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Allt fler söker nu om att få assistansersättning för första gången. Mellan oktober 2019 och oktober 2020 så sökte 1379 personer om assistansersättning för första gången. Det är en ökning med nära 300 personer jämfört med samma period mellan 2018 och 2019. Om det beror på dem mer positiva tongångarna från politiskt håll, vet man ju inte. Men min tanke är att folk som inte vågat söka tidigare, provar nu när den personliga assistansen inte är lika hårt kritiserad som tidigare.

 

Men tyvärr så ser vi ingen större skillnad i antalet som blir beviljade assistansersättning. I juni 2020 så blev bara 15,6 procent av nyansökningarna beviljade. Sifforna är något bättre i oktober då beviljades 17,3 procent. Det kan jämföras med 1995 då 78 procent beviljades, sedan har det stadigt sjunkit. 2010 då var siffran nere på 49 procent och 2015 32 procent.
Så på 5 år har antalet beviljade ansökningar halverats, det är skrämmande.

På assistanskoll.se så kan ni se en fullständig redovisning av antalet beviljade mellan åren 1995 och 2020. Ni finner länken till assistanskoll.se här nedan:

https://assistanskoll.se/20201202-Fortsatt-beviljas-assistans-trendbrott.html

Behöver ni ha hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Det säger Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseorganistationen för assistansberättigade. Hon menar att LSS utredningsförslag om förstatligande måste förkastas eftersom man där bl.a tar upp att vid ett förstatligande så skulle barn under 16 år stå utan assistans och få andra insatser. Samt att det bara skulle finnas en schablon om 15 timmar i veckan för personliga behov i hemmet. Det är ju alldeles för kort tid för ingen människa klarar sina behov i ett hushåll med 15 timmar i veckan.

Sophie vill se en utredning som tar fram en fungerande personlig assistans, med en ny lägsta nivå för att beviljas personlig assistans ifall all assistans blir statlig. Sådana signaler har kommit även från politiskt håll. Så vi får hoppas att det händer något positivt i den riktningen.

 

Socialutskottet har röstat för en utredning som ska leda till ett förstatligande av assistansen innan valet 2022. Att dem kommunala besluten överförs till Försäkringskassan och omfattas av det omprövningstopp som råder. Räddar bara upp situationen tillsvidare menar Sophie. Bedömningarna måste ändras annars kommer vi inte ha en lösning på längre sikt, där är jag beredd att hålla med Sophie.

Grundläggande behoven måste ses i sin helhet och inte delas upp i korta moment, detta för att livet ska fungera i sin helhet. Där den enskilde själv bestämmer och är delaktig.
LSS utredningen föreslog omprövningar vart 3 år, Sophie menar att dem inte behövs alls och där håller jag med.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson från IfA, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201203-Sophie-IfA-Grundlegg-helhet-forstatligande.html

Behöver ni hjälpa att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Försäkringskassans remiss svar gällande LSS Utredningen innehåller både bra och dåliga saker. Det första är att man gärna vill att all assistans ska bli statlig, konstigt med tanke på tidigare signaler från Försäkringskassan om att det kommer att bli kaos om alla som idag har kommunal assistans ska få assistansersättning.

En sak som jag reagerar på är att man vill ta bort omprövningsstoppet. Men med individuella tidsintervaller. Om inte bedömningarna av hela assistansbehovet ändras drastiskt så kommer det här att innebär katastrof för väldigt många människor.

Man är också kritisk till varför inte hela utredningen remitterats, eftersom man säger att man inte kan överblicka konsekvenserna när visa delar tagits bort. Jag tycker att det känns som man bara vill ha kvar dem dåliga förslagen för personer i behov av assistans.

Något positivt är att från Försäkringskassan håll vill man att alla kommunala beslut flyttas över utan ny ansökan för att personer med assistans inte ska drabbas. Precis samma signal som kommit från en del politiska partier. Men den bästa nyheten är att om Försäkringskassan blir ensamt ansvarig för all personlig assistans så kommer 20 timmars gränsen för grundläggande behov av försvinna.

Omprövningar vill man från Försäkringskassans håll anpassa individuellt utifrån den enskildes situation. Nu tycker ju jag att omprövningarna kan tas bort helt. Men om dem nödvändigtvis måste finnas så är det här ju ett bra förslag.

Vill ni läsa mer om vad Försäkringskassan tycker om LSS utredningen, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201121-Fk-Poirier-Grundleggande-med-Assistansberettigande-behov.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


11 åriga Elinor skulle för första gången åka buss själv. Men det gick inte eftersom att chauffören vägrade henne att åka med. Hon vägrades eftersom hon satt i sin permobil, jag har själv varit med om samma sak. Chauffören menade då att permobilen var för tung och det var orsaken till varför jag inte fick följa med. I Ellinors fall så har föräldrarna anmält händelsen till DO=Diskrimineringsombudsmannen.Ellinor och hennes kompis skulle ta bussen från Fridhemsplan till Stora Essingen när hon blev vägrad att följa med. Chauffören sa till Ellinor att det var ett fordon och den fick dem inte ta med. Strax efteråt kom en annan buss med en mycket mer medgörlig förare som hjälpte Ellinor så att hon kunde åka med. Precis det här är min egen erfarenhet, för det mesta är det inga problem, men har man otur så får man en chaufför som inte vill hjälpa till och vägrar en att åka med.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bloggnymåndag.png

Lyckligtvis så tar SL avstånd från chaufförens agerande och säger att alla chaufförer ska ha fått information om hur man får på en rullstol.
Jag tycker dock att SL måste bli hårdare mot dem chaufförer som inte hjälper rullstolar att komma med på bussen. Man måste kunna ge chauffören en varning eller någonting. För det här är inte acceptabelt.

Vill ni läsa hela artikeln om Ellinor så finner ni den nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ellinor-11-i-permobil-nekades-aka-med-bussen?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160705%3Aellinor-11-i-permobil-nekades-aka-med-bussen%3Anyh&fbclid=IwAR0gWps6xX9yhs0woN8A0sn946DQr4m9_kZBStPym1seTEpWHIPCv_ZUNAA

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Både Centerpartiet och Liberalerna har nu höjt sina röster för att få slut på minuträkningen inom personlig assistans. Man vill också höja schablonbeloppet med 3 procent. Vilket är behövligt, eftersom bl.a lönenivåer ligger efter för personlig assistenter. Eftersom att schablonbeloppet idag är så lågt.  Men något som verkligen är positivt är att man från Centerpartiets sida vill ta bort begreppen grundläggande och personliga behov. Utredningen Stärkt assistans ska ta fram en lösning på hur bedömningen ska se ut i framtiden. I januariavtalet så drev Centerpartiet på för att assistansen ska stärkas. Man menar att vi måste komma tillbaka till grundintentionerna med LSS att det är en rättighetslagstiftning och en frihetsreform. Det håller jag helt med om. Allt för länge har det inte varit just en rättighetslagstiftning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är SofiaNilsson_2501.jpg

Man vill från Centerpartiets sida också att personer som idag har sjuk och aktivitetsersättning ska kunna påverka sin inkomst. Detta ska ske genom bättre hjälp till utbildning samt stöd för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Men den som ändå inte kan arbeta pga omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt till något som man kallar samhällslön. Nu kan man ju fråga sig på vilket sätt den skiljer sig från sjukersättningen.  Men så här långt låter det positivt.

Vill ni läsa hela intervjun med Sofia Nilsson från Centerpartiet, så finns den i en länk nedan;

https://assistanskoll.se/20200908-Sofia-Centerpartiet-rekna-minuter-slut.html

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Skrev ett inlägg om detta tidigare. Men har nu upptäckt att problemet finns i hela Sverige och det är värre än jag trodde. Flera gånger har jag läst om personer med funktionshinder som blivit nekade att åka buss pga att man har elrullstol. Många gånger så handlar det om att personalen på bussarna inte är informerade att man faktiskt får åka buss med elrullstol.


Ett specifikt fall är ju Leif Liljegren som skulle åka buss med sin sambo i Jönköping.  Han blir inte påsläppt på den första bussen som han ska ta, och då bestämmer han sig för att ta en annan buss. Där han rullar ombord med medtagen ramp. Men när hans sambo ska gå fram och betala så menar chauffören att hon kan förlora sitt körkort om han får åka med.  Helt otroligt vad man kan hitta på, jag tror inte en sekund på att det här stämmer. Anledningen var att Leifs rullstol var för tung och att batterierna var farliga menade chauffören som inte ville uppge sitt namn.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är eab1fb26-9c36-40e7-b996-67abfa1fc4201.jpg

Enligt Jönköpings länstrafik finns det inget förbud mot rullstolar med motorer på bussarna. Det här är alltså något som kvinnan i fråga har hittat på själv. Det var kanske därför som hon inte ville uppge sitt namn. Vad det gäller frågan om det är tillåtet att ha sin elrullstol med motor med på bussen, så verkar det inte vara någon som kan ge ett ordentligt svar i frågan. Då jag själv blivit nekad att åka med pga att min elrullstol var för tung precis som i Leifs fall, så verkar det som att man hänvisar till en regel som inte riktigt finns.

Vill ni läsa mer om Leifs historia så finns den i en länk nedan:

https://www.svd.se/rullstolsburen-nekades-bussresa

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Assistanskoll.se har gjort en mycket bra intervju med Jonas Franksson på STIL som alltid har väldigt intressanta saker att säga. Han tycker bl.a att skicka ut den i även mitt tycke katastrofala LSS utredningen på remiss är ett slöseri med tid. Vi måste bl.a  komma ifrån det här med grundläggande behov säger Jonas och han har helt rätt. När detta infördes så var det första spiken i kistan för LSS reformen. Friheten och grundtanken med LSS började redan där att krackelera. Jonas menar att man hade höga förväntningar när LSS Utredningen skulle genomföras. Men när utredningsdirektiven presenterades så grusades alla förhoppningar. Det har vi alla känt som på något sätt är berörda av assistansen.

Att vi måste bort ifrån grundläggande behoven är vi nog alla överens om, Jonas tar upp att den assistansutredning som gjordes 1996 var mycket hafsig och delade upp LSS reformen på ett nästan rasbiologiskt sätt. Ganska starka ord, men att utredningen var katastrofal kan vi nog alla vara överens om. Som jag minns det så tyckte regeringen med dåvarande statsminister Göran Persson att kostnaderna blev för stora. Därför gjordes utredningen som skapade dem grundläggande behoven som har ställt till med så mycket elände.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Jonas_Franksson_1.jpg

Ett annat förslag som Jonas tar upp är att omprövningarna enligt den nya utredningen skulle göras vart tredje år istället för vartannat. Där är jag helt överens med Jonas som menar att omprövningarna skulle bort helt. Människor ska inte behöva leva sina liv under ett ständigt hot. Många människor slappnade av när omprövningar blev frysta 2018. Äntligen kunde man planera sitt liv och inte behöva oro sig. Men rädslan för att omprövningarna ska återupptas är stor. Jag rekommenderar er att läsa hela intervjun med Jonas Franksson här nedan:

https://assistanskoll.se/20200917-Franksson-signaler-remittering-LSS.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna kräver ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Man tar du ett gemensamt initiativ för detta i riksdagens socialutskott. Jag kan förstå tanken bakom det här och det är väl bra. Med tanke på kommuners olika ekonomi och bedömningar av behov. Men jag tror att många kommer att stå helt utan assistans om detta förverkligas utan att ha gjort något åt den hårda bedömningen som Försäkringskassan idag använder.


Men menar från partierna som lagt fram förslaget att kommuners ekonomi och inte personers behov kommer att styra precis som jag var inne på. Men hur ska det här gå till? Många som har kommunal assistans kommer inte att få någon hjälp med Försäkringskassans nuvarande vägledning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Piasteensland_250.jpg

Precis som jag skrev så varnar Jonas Franksson från STIL om detta. Han menar att av dem 5000 som idag har kommunal assistans så kommer väldigt få att få assistans hos Försäkringskassan om inte bedömningarna ändras. Idag har 9 av 10 personer avslag på sin ansökan om assistans hos Försäkringskassan. Så läget ser inte bra ut om inget radikalt görs innan staten tar över samtliga i behov av personlig assistans.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20200918-V-M-och-KD-krever-statligt-huvudmannaskap.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
/sekreterare

Inläggsnavigering