I det svenska samhället är värdegrunder som mänskliga rättigheter och allas lika värde starkt förankrade. Men det här är inte alltid självklart när man ser på hur samhället ser ut idag. Vad det gäller assistansreformen så ser vi idag många avvikelser från allas lika värde, funktionshindrade står idag många gånger utanför samhället. Man saknar jobb, måste kanske bo hemma pga att man inte får assistans.


Assistansreformen har varit starkt ifrågasatt, man har pratat om överutnyttjande och att kostnaderna skenar. Det skulle vara orsaken till varför kostnaderna har ökat så kraftigt det senaste åren enligt en rapport från Nationellt underrättelsecentrum. Men källor till dem här påståendena saknas, man vet inte säkert utan det verkar vara rena gissningar. Att ökningen av beviljade assistanstimmar dem senaste 25 åren kan bero på faktiskt behov, tar man inte upp alls.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är maria-persdotter-besk-0576-900-olgcmvykt8u22unk69d11a1txocjt8iyk66ar7eg081.jpg                                                    Maria Persdotter från RBU är en av författarna till artikeln nedan

Personerna som har skrivit rapporten går till och med så långt som att säga att rättighetslagen är brottsgenerande vilket ju är helt otroligt galet. LSS reformen kom ju men en helt ny syn på människor med funktionshinder, att alla var lika värda och skulle kunna vara delaktiga i samhället. För ingen som är beroende av assistans vill ju ha mer hjälp än vad man behöver.

Inspiration till det här blogginlägget hittade jag på följande läsvärda artikel

https://assistanskoll.se/20201029-Debatt-misstroende-mot-assistansrettigheten.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Här är något att tänka på i dessa tider då vi tycker att tillvaron är jobbig. För personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så ser tillvaron i stort sett alltid ut på ett visst sätt. Man har någon som bestämmer när man ska klä på sig, när man ska äta eller när man ska gå ut. Plus att du inte kan göra dig förstådd på ditt eget språk. Det här ställer saker i perspektiv, vi klagar på att vi inte kan göra det ena eller det andra i den pågående Corona krisen. Men vi kan göra så mycket, vi har ju en frihet som vi många gånger tar förgivet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bloggtorsdag7.png
För personer med intellektuellt funktionshinder så blir Corona krisen mycket värre, dagliga verksamheter stänger ner. Gruppbostäder får inte ta emot besök pågrund av smittorisk. Något annat som dem flesta av oss kan vara delaktiga i så är det ju rent digitalt, men det är ett område som personer med intellektuellt funktionshinder är lite representerade. Man är från FUB besvikna då inga pengar i kommande budget är avsedda för att höja den digitala delaktigheten eller investera i LSS-bostäder.

Man kan ju förstå frustrationen, i området personlig assistans har det ju hänt lite positiva saker. Men för personer på LSS-boenden så har det inte hänt något alls. Läs gärna nedanstående artikel:

https://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare-debatt/dags-att-prioritera-funktionshinderomsorg-1.36198723

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

ME sjuke Holger har drabbats så hårt av sjukdomen att han inte längre kan tala. ME/CFS är en sjukdom som innebär extrem trötthet som inte går att vila bort. Den förvärras också av fysisk eller mental ansträngning. Men vet inte vad som kan orsaka sjukdomen men tror att det kan ha att göra med en virus infektion. I Holgers fall så började det med att han fick körtelfeber på gymnasiet. Förändringarna kom sedan stegvis så att det var svårt att urskilja dem.


Holger studerade vidare och sedan gifta han sig berättar hans syskon. Han blev sedan gradvis sämre och fick diagnosen utmattningssyndrom. Han blev mer och mer bunden till hemmet och fick då till slut i januari 2018 diagnosen ME/CFS kronisk utmattningssyndrom. Syskonen kunde under 2018 inte umgås så mycket med Holger, men när dem tillslut träffade honom på julen så orkande han inte umgås så mycket med familjen och han kunde bara viska.

Under 2019 försämrades hans tillstånd kraftigt, han fick hemtjänst. Kunde inte borsta sina tänder själv. Då förstår man att det något som är fel, eftersom det inte är ansträngande handling. I mars 2019 slutade hand prata, gissar att han inte längre orkade det. Han ligger med både solglasögon och hörselkåpor i sin säng då han blivit både ljus och ljud känslig. Kommunikationen sker genom att dem skriver på en tavla till honom. Sen kan han nicka eller röra på sin tumme för att kommunicera.


Familjen har fått avslag på assistans både från Försäkringskassan och Vaggeryds kommun. Nu känner man att orken börjar ta slut. Som ett ytterligare hårt slag så meddelande kommunen att man inte kan bevilja assistans som täcker hela kvälls behovet. Holgers situation är svår då han inte passar in i dem personkretsar som finns i LSS. Vilket gör att han får svårt att få beslut. Eftersom det säkerligen är svårt att bevisa att Holgers tillstånd är varaktigt.

Vill ni läsa mer om Holgers situation så rekommenderar jag artikeln nedan:

https://www.varldenidag.se/nyheter/me-sjuke-holger-nekas-personlig-assistent-engagerar-manga/reptfp!wHs6EMOjQCD9OsHyKTzRw/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Nora Eklöv har kämpat länge för att beviljas assistans under sin arbetstid. Nu äntligen så har hon fått rätt i Kammarrätten. Nora vill studera till journalist och hoppas nu att domen ska göra så att hon även kan få hjälp under sina studier. Ärendet har hon drivit mot stadsdelsnämnden i Farsta sedan 2016. En lång tid, särskilt när man behöver assistans.


Under tiden då hon saknat assistans, så har hon fått jobba på distans. Dem gånger som hon har varit tvungen att vara på plats så har släkt och vänner ställt upp ideelt. Så ser det ju ut många gånger, när assistans saknas måste dem närmaste rycka in. Nu är det ju så att Noras fall kanske inte är slut här. Kommunen har till den 23 november på sig att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Även om det är svårt att få prövningstillstånd där.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bloggtorsdagny.jpg                                                                                       foto: Eric Tillander

Då hon distansarbetade från sina föräldrars hus så kunde dem bara komma hem på lunchen för att hjälpa henne. Vilket gjorde att hon var tvungen att hålla sig om hon behövde gå på toaletten. Man blir upprörd av bara tanken. Hon kunde inte heller komma ut utan fick hålla sig inne. Jag kände mig mer eller mindre som ett husdjur säger Nora. När hon åkte till sitt arbete i Stockholm så mötte vänner upp och var frivilliga assistenter. Fantastiska vänner, men så ska det inte behöva vara.


Nora är starkt kritisk till att ha varit begränsad i 4 år pga att kommunen vägrat bevilja assistans. Då Nora ska börja studera till journalist så säger hon att, om hon inte blir beviljad assistans för sina studier så kommer hon att överklaga igen.

Hela intervjun och med Nora hittar ni nedan:

https://assistanskoll.se/20201109-Nora-mer-eller-mindre-husdjur.html

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Nu har även Försäkringskassan tagit del av LSS utredningen som gick ut på remiss. Även Försäkringskassan är kritisk till att all assistans blir statlig. Man menar att det kommer att skapa kaos då över 5000 personer ska gå från kommunal till statlig assistans. Tyvärr tycker Försäkringskassan att dem som idag har kommunal assistans måste göra en ny ansökan hos Försäkringskassan. Vad jag förstår så är det inte så här Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har tänkt sig det hela.Man menar från Försäkringskassans sida att det skulle behövas väldigt mycket mer personal om alla med kommunal assistans skulle ansöka och utredas på nytt. Vilket jag inte kan förstå, då är vi ju där igen. Många kommer inte få någon hjälp, om man måste utredas på nytt och på så sätt riskera att bli av med all hjälp. Ny rekrytering av personal skulle inte fungera då utbildning krävs för att kunna handlägga ansökningar.

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nils-oberg-190502_foto-linnea-bengtsson-7601-7001.jpg                                                 Nils Öberg generaldirektör på Försäkringskassan. Foto: Linnea Bengtsson

Försäkringskassan menar att man inte bara kan flytt över beslut för att det då skull bli orättvist. För utan en nyansökan så går det inte ha en likvärdig behandling mellan olika grupper. Jag menar att det är bättre, för då får den enskilde behålla sitt beslut. Sen kan man söka om i fall man behöver fler timmar.

Vill ni läsa mer om Försäkringskassans remissvar så finner ni den nedan:

https://hejaolika.se/artikel/forsakringskassan-varnar-for-kaos-om-all-assistans-blir-statlig/

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Inläggsnavigering