Assistansjuristerna företräder även assistansbolag runt om i Sverige. Detta kan handla om någon av följande punkter:

  • Hjälp vid utbetalning av assistansersättning från Försäkringskassa
  • Hjälp vid utbetalning av personlig assistans från kommunen
  • Hjälp att ansöka om tillstånd från IVO
  • Hjälp att överklaga IVO:s beslut
  • Företräda assistansbolag vid muntlig förhandling i förvaltningsdomstol

Assistansjuristerna ser många brister inom Försäkringskassans handläggning när det gäller assistansersättning. Vi anser att det är av största vikt att samtliga myndigheter fattar rättssäkra beslut. Det innebär till att börja med att du alltid har rätt att få ett beslut om myndigheten nekar dig något. Därefter är det viktigt att domstolen prövar ditt ärende för att på så sätt få fram fler domar inom rättsområdet socialrätt assistansersättning.