Välkommen till Assistansjuristerna

Vi hjälper dig i frågor om personlig assistans
Ring oss idag: 076 677 97 74

Assistansjuristerna hjälper dig med ansökan, omprövning eller överklagan av LSS-beslut.

Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka om och överklaga beslut gällande personlig assistans och assistansersättning.

Här finns Assistansjuristerna

ajkarta_ny