Assistansjuristerna hjälper dig med ansökan, omprövning eller överklagan av LSS-beslut.

Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka om och överklaga beslut gällande personlig assistans och assistansersättning.

Här finns Assistansjuristerna

ajkarta_ny

Medarbetare

Niki och Niklas