Sedan 1994 är det möjligt att du som assistansberättigad kan vara egen arbetsgivare. Det innebär inte att du har ett eget företag utan endast att dina assistenter är anställda av dig. Du har full insyn i all ekonomisk redovisning genom att Försäkringskassan eller kommunen betalar ut ersättningen direkt till ditt konto. Du behöver anlita en extern byrå gällande inbetalning av skatter, löner och övriga avgifter. Du kan vara egen arbetsgivare även om du har ett barn med funktionshinder eller om du har en anhörig anställd som personlig assistent. Kontakta oss på sekreterare@assistansjuristerna.se eller telefonnummer 076 677 97 74 för mer info gällande regelverket för egna arbetsgivare.