Att vara anhörig är oftast mycket svårt eftersom du tar ett stort, tidskrävande ansvar och inte vet vilka rättigheter en person med funktionshinder har. Vi hjälper personer med funktionshinder och deras anhöriga att ta tillvara den enskildes rättigheter gentemot kommun, landsting och försäkringskassa. Vi hjälper dig med alla myndighetskontakter, telefonsamtal och hembesök så att du kan lägga din tid och kraft på att hjälpa din anhörig.

Kontakta oss på sekreterare@assistansjuristerna.se eller telefonnummer 076 677 97 74