Assistansjuristerna hjälper dig med ansökan, omprövning eller överklagan av ett LSS beslut.

Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011. Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka och överklaga personlig assistans och assistansersättning.

Assistansjuristerna deltar vid hembesök och muntliga förhandlingar i domstol och i samband med Försäkringskassans och kommunens avslagsbeslut. Vi hanterar även ärenden gällande vårdbidrag, bostadsanpassning, samt hjälper assistansbolag med ansökan om tillstånd från IVO att bedriva personlig assistansverksamhet.

Assistansjuristerna tar hand om alla myndighetskontakter på ett professionellt sätt så att du får tid och kraft över till andra saker i ditt liv. Vi sköter alla telefonsamtal med kommun, Försäkringskassa/landsting, gällande din ansökan/överklagan, inhämtar intyg som krävs.

Assistansjuristerna har alltid det största engagemanget för att du ska få dina behov tillgodosedda utifrån gällande lagstiftning.

Assistansjuristerna gör alltid en professionell bedömning av ditt ärende innan vi åtar oss uppdraget. Bedömningen handlar om att jämföra dina behov med lagstiftningen så att du kan söka rätt insats. Under ärendets gång har vi återkommande uppföljningar så att du vet vad som händer och kan känna dig trygg genom hela processen.

Om du har frågor är du alltid välkommen kontakta oss på sekreterare@assistansjuristerna.se eller telefonnummer 076 677 97 74

Kontakta oss redan idag för att boka in ett möte med någon av våra jurister. Kan du inte komma till oss, så kommer vi till dig!