Assistansjuristerna är en fullservicebyrå och vi hjälper personer med funktionshinder med ärenden att ansöka och överklaga personlig assistans och assistansersättning. Vi deltar vid hembesök och muntliga förhandlingar i domstol och i samband med Försäkringskassans och kommunens omprövningar. Vi hanterar även ärenden gällande vårdbidrag, bostadsanpassning, samt hjälper assistansbolag med ansökan om tillstånd från IVO att bedriva personlig assistansverksamhet.

Vi tar hand om alla myndighetskontakter på ett professionellt sätt så att du får tid och kraft över till annat. Vi sköter alla telefonsamtal gällande din ansökan/överklagan, inhämtar intyg som krävs och står alltid på din sida då vi har ett stort engagemang för personer med funktionshinders rättigheter. Vi gör alltid en professionell bedömning av de ärenden vi åtar oss, och jämför dina behov med lagstiftningen så att du kan söka rätt insats. Under ärendets gång har vi återkommande uppföljningar så att du vet vad som händer och kan känna dig trygg igenom hela processen.

Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa oss.

Kontakta oss redan idag för att boka in ett möte med någon av våra jurister. Kan du inte komma till oss, så kommer vi till dig.