Försäkringskassan håller på att utarbeta en elektronisk tidsredovisning som ska med GPS liknande system kunna kontrollera att assistent och assistansanvändare befinner sig på samma plats. Det här gör man för att motverka fusk och kriminalitet menar Linus Nordenskär nationell försäkringssamordnare.

Det här förslaget skall presenteras för regeringen i höst och då får vi verkligen hoppas på att regeringen inser hur galet det här är. Inte bara ur assistansanvändar synpunkt utan också att man faktiskt övervakar assistenterna. Vilket inte kan vara lagligt ur ett arbetsmiljö perspektiv.

 

 

Sophie Karlsson på IfA: Intresse organisationen för assistansberättigade menar att det förslag som Försäkringskassan utarbetar är ett förlegat vårdtänk.
Linus Nordenskär menar att anordnare bör ha relativt god kännedom hur det ser ut hos den försäkrade. Men Sophie Karlsson menar att i en assistans som fungerar och rullar på så har man inte så mycket kontakt med anordnaren.

Vad det gäller systemet med GPS för att se att assistenten befinner sig i närheten av användaren tycker Sophie låter som ett dåligt skämt och det kan man hålla med om.
Sophie undrar hur detta kommer att hanteras och säger att användaren kanske inte vill att Försäkringskassan ska veta hela tiden var den befinner sig. Människor har ju rätt till sin frihet och att inte ständigt behöva bevakas. En annan bra sak som Sophie tar upp är ju vilket på avstånd får användaren och assistenten max befinna sig. Jag håller med Sophie att det är absurt att det här ens övervägs. Man utgår ifrån att alla fuskar och missköter sig och därför måste man övervaka alla. Medan det faktiskt är så att dem allra flesta vill göra rätt.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210514-Sophie-IfA-inte-tenkt-anordnaren-kontrollera.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Assistanskoll.se intervjuar Pia Steensland från KD gällande institutet för mänskliga rättigheter som ska starta upp i januari 2022 i Lund. Hon välkomnar förslaget och anser att regeringen har landat väl i sitt förslag.

Institutet ska säkerställa att Sverige respekterar internationella åtaganden kopplat till mänskliga rättigheter så som i Funktionsrättskonventionen. Pia tycker att institutet bör granska hur Sverige följer funktionsrättskonventionen som bl.a beskriver rätten till full delaktighet i samhället.

 

 

Regeringen har inte tagit FN;s kritik på allvar hur vi som land lever upp till Funktionsrättskonventionen. Sverige har fått upprepad kritik av FN hur vi lever upp till konventionen, vilket inte konstigt med tanke på att personer med funktionshinder idag får fler och fler rättigheter indragna. Tyvärr har inte regeringen vidtagit dem kraftfulla åtgärder som behövs för att tillrätta med de brister som finns.

Thomas Hammarberg fd europeisk människorättskommissionär har sagt att Funktionsrättskonventionen inte tillåter att man backar från redan uppnådda rättigheter, och det är som han säger precis det som har hänt med personlig assistans i Sverige.

Vill ni läsa hela intervjun med Pia Steensland så finner ni den här nedan:

https://assistanskoll.se/20210506-Pia-Kd-Institutet-rettigheter-FNs-kritik.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

2016-2017 så fick många som förlorat sin assistansersättning,  assistans beviljad av sin hemkommun. Precis så som det ska vara. När Försäkringskassan anser att man inte längre kommer upp i dem 20 timmars grundläggande behov som är gränsen för att få statlig assistansersättning. Så måste kommunen kliva in och hjälpa dem som är i behov av hjälp.

Men nu under pandemin då vi gång på gång har sett hur livsviktig den personliga assistansen är, för att personer som många gånger befinner sig i riskgrupp ska kunna ha ett begränsat antal personer i sin närhet. Då drar kommunerna allt oftare in den kommunala assistansen skriver Thomas Juneborg talesperson för STIL i Jönköping.

2017 då vi befinner oss i kanske den största krisen på mycket länge i och med den Dom i Högsta Förvaltningsrätten som anser att ingen assistans ska beviljas under transporter med vissa undantag. Vilket gjorde att Försäkringskassan började tolka som att ingen assistans ska beviljas om assistenterna inte utför aktivt arbete. Som tur var infördes stoppet för tvåårsomprövningarna strax efter. Vilket räddade väldigt många människor från att bli av med sin assistans.

När de grundläggande behoven skrevs in i LSS 1996 så har vi  följande indelning. Stora behov då ska staten det vill säga Försäkringskassan vara ansvarig, men när det är mindre behov så ska kommunerna vara ansvariga. Men många kommuner har lagt en gräns på 7-8 timmar i grundläggande behov för att bevilja assistans. En gräns som inte har något som helst stöd i lagtexten. Tyvärr finns det ingen paragraf i LSS som tvingar kommunerna att bevilja assistans vid avslag från Försäkringskassan, det är nog därför vi idag ser så många beslut med hemtjänst. Vilket många gånger är katastrof för den enskilde och särskilt nu under den rådande pandemin.

Vill ni läsa hela krönikan av Thomas Juneborg så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210430-Juneborg-forsemringar-kommunal-assistans.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Thomas Hammarberg fd EU kommissionär menar att institutet för mänskliga rättigheter, skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs. Jonas Franksson från STIL hoppas på att institutet ska arbeta för att rättighetsbeslut inte ska tidsbegränsas eller omprövas.
Institutet är tänkt att starta 1 jan 2022 i Lund, nu är det viktiga valet av personal och styrelse.

Erfarenheten från andra länder har varit väldigt positiv och bidragit till att göra arbetet mer seriöst. Det gemensamma är att dessa institut är politiskt oberoende och verkar för de överenskomna normerna för mänskliga rättigheter.

Vad det gäller genomförandet av LSS så är det bra om institutet kan analysera tolkningen och genomförandet av LSS i relation till Funktionsrättskonventionen.
På STIL så har man arbetat fram ett medborgargolv, med grundläggande mänskliga rättigheter som man alltid kan vara säker på att man har. Jonas vill särskilt som jag skrev tidigare att institutet arbetar mot tidsbegränsade beslut och omprövningar av rättighetsbeslut. Eftersom ändrad domstolspraxis idag gör att man kan bli av med sina grundläggande rättigheter.

Slutligen så säger Jonas att han hoppas att det inte bara blir välskrivna dokument, eftersom vi inte vet vad detta kommer att leda till i praktiken.

Vill ni läsa hela intervjun med Thomas Hammarberg och Jonas Franksson, så finner ni den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210426-Hammarberg-Granska-LSS-logisk-uppgift.html

 

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Den 24 maj så överlämnas utredning stärkt personlig assistans till regeringen. En utredning som vi alla hoppas på ska vara mycket bättre än den tidigare som gjordes av Gunilla Malmborg. Som var en stor besvikelse, men där man inte kunde vänta sig så mycket annat eftersom det var en utredning som från början var inriktad på besparingar.

HejaOlika intervjuar Sophie Karlsson från IfA. Hon tycker att det akuta problemet med behovsbedömningarna måste lösas, och det kan jag hålla med om. Tyvärr ingår inte det i den utredning som ska presenteras i slutet på maj. Jag har ju lite svårt att förstå hur man ska kunna stärka assistansen utan att åtgärda detta akuta problem.

Sophie vill att politikerna ska införa statligt huvudmannaskap för assistansen. Men som hon mycket riktigt tar upp så måste både grundläggande och personlig behov bedömas i sin helhet. Alla beslut ska också vara varaktiga, vilket man kan tycka är en självklarhet. Särskilt om man har ett medfött funktionshinder, där man inte kan bli bättre.

Förhoppningarna gällande utredningen är stora precis som Sophie säger, ett annat problem är att vi nu har oviss och otrygg situation. Tvåårsomprövningarna kan inte återupptas förrän behovsbedömningarna har ändrats. En positiv nyhet är att tänket kring mänskliga rättigheter och funktionsrättskonventionen äntligen har börjat få fäste.

Om ni vill läsa hela intervjun med Sophie Karlsson så finns den i en länk nedan:

https://hejaolika.se/artikel/bara-en-manad-kvar-till-starkt-personlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se intervjuar Jonas Franksson från STIL om det rådande läget inom personlig assistans. Mer än ett år innan nästa val så finns det dubbla signaler från våra politiker gällande personlig assistans. Jonas säger att det sedan 2018 då Lena Hallengren ersatte Åsa Regner finns en positivare syn på personlig assistans. Den positiva synen från den borgerliga sida kan bero på att man sitter i opposition. Då brukar man ju vara positivt inställd till det mesta. Min personliga farhåga är att Ulf Kristersson blir statsminister, han var oerhört kritisk till personlig assistans när han satt i Reinfeldts regering. Så det känns inte så lovande.

Trots positivare tongångar från våra politiker så dundrar Försäkringskassan på, man gör allt för att kringgå omprövningsstoppet. Man omprövar mycket hårdare vid väsentligt ändrade förhållanden. Samt så har man börjat med allt hårdare återkrav på assistansanordnare, utan att anordnaren vet vad eller om man har gjort något fel. Men ligger också på för att få bort omprövningsstoppet, men regeringen inser att vi då står inför ett kaos. Så innan valet så kommer säkerligen omprövningsstoppet att vara kvar.

I kommunerna så är det fortfarande mycket restriktiva bedömningar, där man hänvisar till förändrad praxis. Vilket är oklar var den kommer ifrån säger Jonas. Om man gräver djupare så ser man att det är från tjänstemannanivå som man driver på för att hålla nere kostnaderna. Bl.a genom att ta in jurister för att kunna driva fall i domstol och på så sätt få ner kostnaderna.

Vill ni läsa hela intervjun med Jonas Franksson, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210423-Franksson-STIL-aldrig-rettigheterna-givna.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

Försäkringskassan gör orimliga återkrav på assistansanordnare. Efter ett en lagändring i juli 2013. Många gånger kräver man tillbaka pengar som redan har använts till utförd assistans. Så när återkravet kommer så är pengarna slut. En helt galen situation.

Fremia som har ca 550 assistansföretag och kooperativ som medlemmar hävdar i sin rapport att Försäkringskassan regelmässigt kräver tillbaka assistansersättning, även om anordnare inte känt till felet utan handlat i god tro.

 

                                                                                          Foto; Niklas Palmklint
 

Även dem utbetalningsstopp som Försäkringskassan gör mot vissa anordnare sedan 2016 är godtyckliga enligt Fremia. Eftersom dem inte går att överklaga och därför är rättsosäkra.
Henrik Petrén på Fremia menar att vi närmast befinner oss i en Kafka liknande situation. Där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka ersättning som redan har betalats ut, bara pga att anordnare borde ha insett att ersättningen skäligen har lämnats felaktigt och att det är ett för högt belopp.

Vill ni läsa hela artikeln så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210417-Fremia-Orimliga-aterkrav.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se intervjuar Andreas Larsson från Försäkringskassan. Han menar att det i vissa delar är oklart vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det behöver förtydligas. Fler assistanstimmar kommer inte beviljas om den sökande inte har rätt till det enligt nuvarande rättspraxis. Nu är dock problemet att väldigt få vägar söka om fler timmar för att man är rädd att hela beslutet ska omprövas.

Enligt lagändringen 1 april 2018 så skulle Försäkringskassan sluta att göra två års omprövningar, och bara ompröva vid väsentligt ändrade förhållanden. Det här har ju inte fungerat som det var tänkt. Många fall som vi har sett, har fått sin assistans helt omprövad ändå.

 

 

Andreas menar att det inte framkommer av förarbeterna och lagtexten vilka situationer som det handlar om när man menar väsentligt ändrade förhållanden. Det kan man ju till viss del förstå, men man har ändå svårt att förstå Försäkringskassans förhållnings sätt ibland. IfA Intresseföreningen för assistansberättigade menar att Försäkringskassan tänjer allt mer på gränserna för att kunna ompröva hela beslutet. Andreas menar att Försäkringskassan alltid ska ompröva oavsett hur stor eller lite förändringen är. Han hänvisar till en Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i målnr 1791-20,

Andreas Larsson vill att det ska införas regelbunda omprövningar som tidigare, eftersom att behoven kan förändras över tid. Samt att systemet är utsatt för brottslighet. Jag ser det här bara som ett sätt att kunna dra in fler beslut för väldigt många personer.

Vill ni läsa hela intervjun med Andreas Larsson så finner ni den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210325-kassan-Larsson-endrade-forhallanden-fortydligas.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Politikerna verkar likgiltiga inför att be om ursäkt för dem övergrepp som begåtts på institutioner som Vippeholm och andra liknande ställen. Heja Olika har intervjuat Åsa Strahlemo från DHR gällande det här.

Det är endast Liberalerna och Kristdemokraterna som har diskuterat frågan inför riksdagsseminariet den 10 mars 2021. Att få en ursäkt är viktigt för att få ett erkännande att det har hänt. Samt att dem som vågar berätta ska bli trodda. Det är också att ge upprättelse till alla funktionshindrade och deras anhöriga. Att staten erkänner att dem gjort fel är också ett steg till att det ska bli rätt från och med nu.

Intresset för den här frågan från partierna har varit väldigt svalt säger Åsa. Dem ända som velat träffa DHR och diskutera frågan är Liberalerna och Kristdemokraterna. Inget regeringsparti har velat diskutera frågan. Vilket inte förvånar mig, med tanke på regeringens inställning till personer med funktionshinder.

Åsa har egen erfarenhet av institution och säger att allt som kunde va roligt eller som handlade om egna val var förbjudet. Man ser här hur viktigt där är med personlig assistans och självbestämmande.

 

Läs gärna hela intervjun med Åsa Strahlemo, den ligger i en länk här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/politiker-nastan-iskalla-infor-krav-pa-ursakt-for-overgreppen/

 

Vill ni har hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

19-årige Lucas blev förlamad när han var 3,5 år då en bil rullade på honom. Han har inte låtit det stoppa honom. Idag så driver han eget företag där han med hjälp av personlig assistans kan designa tröjor och har tusentals följare på Tiktok och Instagram.

Det har krävts många år av rehabilitering och mycket slit för att han ska vara där han är idag.
Han har en oerhörd kampvilja att bli bättre och ser varje litet framsteg som en del av ett större mål. Drömmen om att starta egen kom tidigt men efter att han fått prova på att vara egen företagare i gymnasiet så satsade han.

                                                                                                        Foto: Privat

 

Han vill genom sitt företagande inspirera andra till att våga. Hans tröjor har uppmuntrande tryck som är mycket positivt och verkligen behövs i dessa tider.

Det var först på högstadiet som Lucas kände att han var annorlunda. Tonåren är ju en jobbig tid för många, och för personer med funktionshinder kan det vara extra jobbigt och svårt många gånger. Lucas kände sig deprimerad ett tag men fick gå i samtalsterapi och lärde sig att vända motgången till styrka. Han vill så fort pandemin är över att dra ihop ett event och prata om psykisk ohälsa. Mycket bra och viktigt initativ.

Vill ni läsa hela artikeln om Lucas så finns den i en länk här nedan:

https://www.expressen.se/kvallsposten/forlamade-lucas-19–driver-eget-foretag-/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Inläggsnavigering