Weche Willumsen har personlig assistans med 83 timmar i veckan. Det här upplever hon har varit väldigt viktigt för hennes psykiska hälsa under den pågående pandemin. Jag förstår henne, har haft samma upplevelse. Utan mina assistenter så hade det blivit oerhört påfrestande att klara av den isolering som pandemin tvingar oss i riskgruppen till.

Hon har blivit hjälpt av att hålla sig sysselsatt, vilket hon kan vara tackvare sin assistans.
Men trots assistans, så har hon också fått ställa in saker, och undvika sådant som innebär förhöjd risk för att bli smittad. Att gå och handla, resa och umgås med vänner. Är några av dem saker som många har fått ge avkall på i pandemin. Wenche har inte ens kunnat ta sig till frisören, vilket som hon skämtsamt säger har gjort att hon fått en Corona frisyr.

 

I Wenches fall så har hon avstått från att ta in en extra assistent på helgerna för att begränsa antalet människor som hon träffar. Då får hennes man rycka in och hjälpa henne, vilket hon inte tycker är helt bra. Men för att minska risken för smitta så måste man ju vidta alla åtgärder. Slutligen så kan jag bara hålla med Wenche när hon säger att assistansen inte bara har räddat mig fysiskt utan även psykiskt under den här pandemin.

Vill ni läsa hela intervjun med Wenche så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210121-Wenche-Assistansen-reddat-mig-psykiskt-Corona.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Just nu blir allmänheten inpräntad av media att assistans är lika med fusk. Fuskdebatten har varit i gång tidigare, men är nu väldigt mycket på tapeten igen. Johan Klinthammar vice ordförande i RBU säger att assistans gör att hans son kan röra sig som andra, leva som andra och få samma stimulans som andra. Att leva med assistans innebär att att du många gånger måste ha med dig en helt okänd människa i dem mest intima situationer. Det är ingenting som man väljer om man absolut inte måste. Att då påstå att personer med svåra funktionshinder fuskar, är helt absurt.

Så nästa gång du läser om fusk. Tänk då på att här har Sverige en fantastisk rättighetslagstiftning som vi måste värna och utveckla. Inte montera ner och ta bort.
Att vara i behov av assistans är många gånger en lång kamp, man måste ha intyg från läkare och bedömningar från arbetsterapeuter och sjukgymnaster med flera. Allt för att bevisa att man har ett funktionshinder som inte är svårt att se för vem som helst.

Sen får man avslag i sin ansökan hos Försäkringskassan och då måste man börja en process med både omprövningar och överklaganden som ibland kan ta flera år. Under den här tiden måste du då påbörja samma process hos din kommun. Vilket kan vara ett lotteri beroende på vilken kommun du bor i. För som det ser ut idag så blir det ofta avslag även där. Men vad får du för hjälp under tiden? Om du då har tur så kan du bli beviljad hemtjänst, en insats med punktinsatser som innebär att du måste äta och gå på toaletten på bestämda tider. Ungefär som i fängelserna. Det här kanske något att tänka på nästa gång ni läser om fusk i media.

Inspiration till följande blogginlägg hittar ni i länken nedan:

https://www.gp.se/debatt/de-allra-flesta-med-assistans-fuskar-inte-1.40142894

 

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

I den fuskjakt som har pågått i flera år, både på assistansbolag och personer som är i behov av assistans. Så drabbas just personer som är i behov av assistans. För att idag är det oerhört svårt att få assistans, både hos kommunerna och framförallt hos Försäkringskassan. Detta pga dem mycket hårda bedömningarna som man har.

Orsaken till det här är ju flera vägledande domar i Högsta Förvaltnings domstolen samt det regleringsbrev som regeringen skrev 2016 till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar. Nästa steg som regeringen har tagit är att man nu ska stoppa utbetalningar till assistansbolag som inte längre har tillstånd att bedriva assistans. Det är ett lagförslag som kan trädda i kraft 1 november i år. Allt för att försämra för personer i behov av assistans och dem aktörer som förmedlar assistansen.

 

Regeringen vill satsa 200 miljoner på att komma åt välfärdsfusket. Det är väl bra att man stoppar fusk. Men ser också att Försäkringskassan börjat att kräva återkrav av assistansersättning i mycket större uträckning en tidigare. Allt det här var redan på tapeten under Fredrik Reinfeldts regering, och jag upplever att det var startskottet till kraftiga försämringar för personer i behov av assistans.
Nej satsa dessa pengar på att se till att personer i behov av assistans får det.

Information till detta inlägg har jag hämtat bl.a från följande artikel:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jakten-pa-assistansfuskare-har-en-baksida

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Ingen annan bransch har varit så ifrågasatt som assistansbranschen. Frågan om fusk kommer upp med jämna mellanrum. Är det inte personer i behov av assistans så är det företag som jobbar med personlig assistans som anklagas. Man återkommer ständigt till att det är mycket pengar i omlopp. Det man inte tar upp är att LSS och personlig assistans är en mycket billigare insats för samhället än alternativen. Det hör man väldigt sällan och man kan undra varför?

Just nu i dagarna så har Svt startat en artikelserie där man hänger ut assistansbolag som man anser inte är seriösa. Man undrar vad deras syfte är? Vill man försämra den personliga assistansen ytterligare, eller vill man att reformen ska försvinna helt?
Att man sen inte tar reda all fakta innan man gör sitt inslag är ännu värre, vad syftet är med det kan man verkligen fråga sig.
För risken är stor att det blir fler försämringar för personer i behov av assistans efter det här.

Det som jag tycker är tråkigt i den här kampen för assistansens fortlevnad är att dem olika organisationerna är för dåliga på att samarbeta. Man måste gå ihop så att man kan höras bättre, få en starkare röst i debatten. Vad tycker ni att man ska göra för att få till en ändring?
Skriv en kommentar!

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Jessica Smaaland som är politisk sekreterare på STIL är mycket kritisk till hur Folkhälsomyndigheten prioriterar personer med assistans. Vi kan inte begränsa våran kontakt med assistenterna, och det har hon helt rätt i. Att personer i behov av assistans måste vänta så länge på vaccin är katastrof.

Många med personlig assistans reagerar över att inte vara nämnda i prioriteringslistan, det kan vara ett tecken på att assistenter och personer som har LSS kommer att få vänta på vaccin. Att assistenter skulle kunna rymmas inom dem 400000 som räknas som vårdpersonal tror inte Jessica på då. Det finns 90000 assistenter i Sverige, så då har man räknat tog för lågt.

 

Att personer på äldreboenden och personal får vaccin tidigt kan Jessica förstå och jag håller med, eftersom vi har haft höga dödstal på landets äldreboenden. Assistansanvändare behöver prioriteras upp, eftersom många tillhör riskgrupp och oftast har dem personerna assistans dygnet runt. Vilket innebär kontakt med flera assistenter i veckan, som gör att risken att smittas ökar.

Ett annat orosmoment är att det är väldigt svårt att få ha assistenterna med sig på sjukhus, många personer i riskgrupp har funktionshinder som kräver god kännedom om personen.
Det är svårt för redan högt belastad vårdpersonal att hinna med.

Känslan är ju att personer inom LSS inte står högt i kurs hos Folkhälsomyndigheten, ändå så är antal smittade och dödsfall högre än genomsnittet av befolkningen. Men lägre än inom hemtjänst och äldreomsorgen.

Vill ni läsa hela intervjun med Jessica Smaaland från STIL så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201215-Jessica-STIL-FHM-fortydliga-Covid-19.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare