Lilla Erik är 6 månader och behöver övervakas hela tiden för att han inte ska få en slempropp eller sluta andas. Men det räcker inte för att beviljas assistansersättning, eftersom det inte är ett livslångt och varaktigt funktionshinder menar Försäkringskassan. Just det här är ett stort problem, även om Erik blir bättre om tex 5 år så är har han ett livsnödvändigt behov nu.
Det behövs en personkrets för personer som lilla Erik, så att även han kan omfattas av assistansersättning.

Föräldrarna säger att två personer måste övervaka honom 24 timmar om dygnet, så att han inte sliter ut sin track och på så sätt inte får någon luft. Man kan inte ens gå på toaletten för risken att han får en slempropp och kvävs säger föräldrarna. Familjen har bott på Falu lasarett i fem månader som har varit fantastiska och säger att man inte släpper hem dem utan assistenter, eftersom då kommer familjen att gå under. Man trodde från sjukhuset att Erik skulle få assistans, och tyckte att det var en självklarhet. Men inte för Försäkringskassan som hänvisar till att han inte tillhör någon av personkretsarna.

Månader på sjukhus har tärt på familjen och Eriks storebror, mår dåligt av att bo på sjukhus och måste flytta hem till sin mormor. Vilket tär på familjen ytterligare att inte kunna vara tillsammans. Försäkringskassan menar att det finns andra insatser, men som rättspraxis ser ut så är risken stor att familjen får samma besked från kommunen om man söker assistans.

Vill ni läsa hela artikeln om Erik så finns den här nedan:

https://www.aftonbladet.se/family/a/Epopz2/erik-behover-overvakas-dygnet-runt–nekas-assistansersattning

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Andreas Pettersson lektor i juridik har varit intervjuad tidigare av assistanskoll. I denna intervju pratar han om den ideologiska strid som pågår, mellan dem som försvarar LSS och dem som ifrågasätter rättigheterna. Jag håller med om att kritiken han riktar mot debattören Anna Dahlberg i Expressen. Hon har skrivit otaliga artiklar med endast kritik och ifrågasättande av LSS reformen.

Andreas nämner att Nationellt underrättelsecentrum släppt en rapport om att organiserad brottslighet använder arbetskraftsinvandring för att utnyttja assistansen.
Det här har fått hård kritik av funktionshinderrörelsen som menar att man glider på sanningen. Det allvarligaste felet är att man presenterar gissningar om fusket som sanningar i rapporten.

 

Andreas säger att det inte är olagligt att anhöriga med funktionsnedsättning att komma hit efter att en anhörig redan kommit hit och jobbar som personlig assistent via arbetskraftsinvandring. Om man nu tycker detta är fel så måste man ändra lagen, menar Andreas.

Anna Dahlberg i Expressen har en laglös inställning menar Andreas, hon tycker bl.a att det är konstigt att förslaget att ta bort assistans för barn under 16 år inte gick ut på remiss. När LSS Utredningen gick ut på remiss. Det visar på en laglös inställning och att hon struntar i FN konventionerna som Funktionsrättskonventionen och Barnrättskonventionen.

En annan som uttalat sig felaktigt är åklagare Björn Rosenlöf som menar att han inte skulle vara förvånad om 50 procent av all assistansersättning var fusk. Han saknar helt faktagrund och anklagar många människor för att vara fuskare och brottslingar. Till och med den före detta statliga utredaren Stig Svensson kallar Anna Dahlberg och Björn Rosenlöf för mörkermän som vill ta ifrån oss alla rättigheter.

Jag kan rekommendera hela intervjun med Andreas Pettersson, ni finner den här nedan:

https://assistanskoll.se/20201211-Andreas-Juridik-ideologisk-strid-LSS.html

Behöver ni hjälp med att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Dem senaste dagarna har vi läst om att man nu tagit fram flera olika vaccin mot Covid-19. I Storbritannien har man redan börjat vaccinera. Men i Sverige får vi vänta lite till innan det kommer igång. Nu har också meddelats vilka som kommer att få vaccin först. Detta har resulterat i stora protester från funktionshinderrörelsen.

För i grupp 1 så är det endast personer som har hemtjänst och personal som jobbar inom hemtjänsten som får vaccin. Först i grupp 2 så kommer övrig personal inom hälso och sjukvård samt personer över 70 år och övriga personer inom riskgrupp.

 

Grupp 3 kommer att vara resten av befolkningen mellan 19 och 69 år. Konstigt att anhöriga till personer som är i riskgrupp inte kan få vaccin tidigare. Ingenting sådant nämner man.
Jessica Smaaland från STIL säger att det är absurt att anhöriga till personer med hemtjänst är högre prioriterade än vad vi är. Jag kan bara hålla med henne, men ännu en gång så är vi som har LSS ingenting värda. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten, som vanligt skyller man ifrån sig.

Även riksföreningen JAG reagerar på prioriteringen. Man tycker att det är konstigt att friska 71 åringar ska få vaccin före personer i riskgrupp. Man kräver att regeringen och folkhälsomyndigheten gör om prioriteringsordningen omgående.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201207-Protester-prioritering-vaccination-Covid-19.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Allt fler söker nu om att få assistansersättning för första gången. Mellan oktober 2019 och oktober 2020 så sökte 1379 personer om assistansersättning för första gången. Det är en ökning med nära 300 personer jämfört med samma period mellan 2018 och 2019. Om det beror på dem mer positiva tongångarna från politiskt håll, vet man ju inte. Men min tanke är att folk som inte vågat söka tidigare, provar nu när den personliga assistansen inte är lika hårt kritiserad som tidigare.

 

Men tyvärr så ser vi ingen större skillnad i antalet som blir beviljade assistansersättning. I juni 2020 så blev bara 15,6 procent av nyansökningarna beviljade. Sifforna är något bättre i oktober då beviljades 17,3 procent. Det kan jämföras med 1995 då 78 procent beviljades, sedan har det stadigt sjunkit. 2010 då var siffran nere på 49 procent och 2015 32 procent.
Så på 5 år har antalet beviljade ansökningar halverats, det är skrämmande.

På assistanskoll.se så kan ni se en fullständig redovisning av antalet beviljade mellan åren 1995 och 2020. Ni finner länken till assistanskoll.se här nedan:

https://assistanskoll.se/20201202-Fortsatt-beviljas-assistans-trendbrott.html

Behöver ni ha hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Det säger Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseorganistationen för assistansberättigade. Hon menar att LSS utredningsförslag om förstatligande måste förkastas eftersom man där bl.a tar upp att vid ett förstatligande så skulle barn under 16 år stå utan assistans och få andra insatser. Samt att det bara skulle finnas en schablon om 15 timmar i veckan för personliga behov i hemmet. Det är ju alldeles för kort tid för ingen människa klarar sina behov i ett hushåll med 15 timmar i veckan.

Sophie vill se en utredning som tar fram en fungerande personlig assistans, med en ny lägsta nivå för att beviljas personlig assistans ifall all assistans blir statlig. Sådana signaler har kommit även från politiskt håll. Så vi får hoppas att det händer något positivt i den riktningen.

 

Socialutskottet har röstat för en utredning som ska leda till ett förstatligande av assistansen innan valet 2022. Att dem kommunala besluten överförs till Försäkringskassan och omfattas av det omprövningstopp som råder. Räddar bara upp situationen tillsvidare menar Sophie. Bedömningarna måste ändras annars kommer vi inte ha en lösning på längre sikt, där är jag beredd att hålla med Sophie.

Grundläggande behoven måste ses i sin helhet och inte delas upp i korta moment, detta för att livet ska fungera i sin helhet. Där den enskilde själv bestämmer och är delaktig.
LSS utredningen föreslog omprövningar vart 3 år, Sophie menar att dem inte behövs alls och där håller jag med.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson från IfA, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201203-Sophie-IfA-Grundlegg-helhet-forstatligande.html

Behöver ni hjälpa att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Försäkringskassans remiss svar gällande LSS Utredningen innehåller både bra och dåliga saker. Det första är att man gärna vill att all assistans ska bli statlig, konstigt med tanke på tidigare signaler från Försäkringskassan om att det kommer att bli kaos om alla som idag har kommunal assistans ska få assistansersättning.

En sak som jag reagerar på är att man vill ta bort omprövningsstoppet. Men med individuella tidsintervaller. Om inte bedömningarna av hela assistansbehovet ändras drastiskt så kommer det här att innebär katastrof för väldigt många människor.

Man är också kritisk till varför inte hela utredningen remitterats, eftersom man säger att man inte kan överblicka konsekvenserna när visa delar tagits bort. Jag tycker att det känns som man bara vill ha kvar dem dåliga förslagen för personer i behov av assistans.

Något positivt är att från Försäkringskassan håll vill man att alla kommunala beslut flyttas över utan ny ansökan för att personer med assistans inte ska drabbas. Precis samma signal som kommit från en del politiska partier. Men den bästa nyheten är att om Försäkringskassan blir ensamt ansvarig för all personlig assistans så kommer 20 timmars gränsen för grundläggande behov av försvinna.

Omprövningar vill man från Försäkringskassans håll anpassa individuellt utifrån den enskildes situation. Nu tycker ju jag att omprövningarna kan tas bort helt. Men om dem nödvändigtvis måste finnas så är det här ju ett bra förslag.

Vill ni läsa mer om vad Försäkringskassan tycker om LSS utredningen, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201121-Fk-Poirier-Grundleggande-med-Assistansberettigande-behov.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare