Försäkringskassan gör orimliga återkrav på assistansanordnare. Efter ett en lagändring i juli 2013. Många gånger kräver man tillbaka pengar som redan har använts till utförd assistans. Så när återkravet kommer så är pengarna slut. En helt galen situation.

Fremia som har ca 550 assistansföretag och kooperativ som medlemmar hävdar i sin rapport att Försäkringskassan regelmässigt kräver tillbaka assistansersättning, även om anordnare inte känt till felet utan handlat i god tro.

 

                                                                                          Foto; Niklas Palmklint
 

Även dem utbetalningsstopp som Försäkringskassan gör mot vissa anordnare sedan 2016 är godtyckliga enligt Fremia. Eftersom dem inte går att överklaga och därför är rättsosäkra.
Henrik Petrén på Fremia menar att vi närmast befinner oss i en Kafka liknande situation. Där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka ersättning som redan har betalats ut, bara pga att anordnare borde ha insett att ersättningen skäligen har lämnats felaktigt och att det är ett för högt belopp.

Vill ni läsa hela artikeln så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210417-Fremia-Orimliga-aterkrav.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se intervjuar Andreas Larsson från Försäkringskassan. Han menar att det i vissa delar är oklart vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det behöver förtydligas. Fler assistanstimmar kommer inte beviljas om den sökande inte har rätt till det enligt nuvarande rättspraxis. Nu är dock problemet att väldigt få vägar söka om fler timmar för att man är rädd att hela beslutet ska omprövas.

Enligt lagändringen 1 april 2018 så skulle Försäkringskassan sluta att göra två års omprövningar, och bara ompröva vid väsentligt ändrade förhållanden. Det här har ju inte fungerat som det var tänkt. Många fall som vi har sett, har fått sin assistans helt omprövad ändå.

 

 

Andreas menar att det inte framkommer av förarbeterna och lagtexten vilka situationer som det handlar om när man menar väsentligt ändrade förhållanden. Det kan man ju till viss del förstå, men man har ändå svårt att förstå Försäkringskassans förhållnings sätt ibland. IfA Intresseföreningen för assistansberättigade menar att Försäkringskassan tänjer allt mer på gränserna för att kunna ompröva hela beslutet. Andreas menar att Försäkringskassan alltid ska ompröva oavsett hur stor eller lite förändringen är. Han hänvisar till en Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i målnr 1791-20,

Andreas Larsson vill att det ska införas regelbunda omprövningar som tidigare, eftersom att behoven kan förändras över tid. Samt att systemet är utsatt för brottslighet. Jag ser det här bara som ett sätt att kunna dra in fler beslut för väldigt många personer.

Vill ni läsa hela intervjun med Andreas Larsson så finner ni den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210325-kassan-Larsson-endrade-forhallanden-fortydligas.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Politikerna verkar likgiltiga inför att be om ursäkt för dem övergrepp som begåtts på institutioner som Vippeholm och andra liknande ställen. Heja Olika har intervjuat Åsa Strahlemo från DHR gällande det här.

Det är endast Liberalerna och Kristdemokraterna som har diskuterat frågan inför riksdagsseminariet den 10 mars 2021. Att få en ursäkt är viktigt för att få ett erkännande att det har hänt. Samt att dem som vågar berätta ska bli trodda. Det är också att ge upprättelse till alla funktionshindrade och deras anhöriga. Att staten erkänner att dem gjort fel är också ett steg till att det ska bli rätt från och med nu.

Intresset för den här frågan från partierna har varit väldigt svalt säger Åsa. Dem ända som velat träffa DHR och diskutera frågan är Liberalerna och Kristdemokraterna. Inget regeringsparti har velat diskutera frågan. Vilket inte förvånar mig, med tanke på regeringens inställning till personer med funktionshinder.

Åsa har egen erfarenhet av institution och säger att allt som kunde va roligt eller som handlade om egna val var förbjudet. Man ser här hur viktigt där är med personlig assistans och självbestämmande.

 

Läs gärna hela intervjun med Åsa Strahlemo, den ligger i en länk här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/politiker-nastan-iskalla-infor-krav-pa-ursakt-for-overgreppen/

 

Vill ni har hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

19-årige Lucas blev förlamad när han var 3,5 år då en bil rullade på honom. Han har inte låtit det stoppa honom. Idag så driver han eget företag där han med hjälp av personlig assistans kan designa tröjor och har tusentals följare på Tiktok och Instagram.

Det har krävts många år av rehabilitering och mycket slit för att han ska vara där han är idag.
Han har en oerhörd kampvilja att bli bättre och ser varje litet framsteg som en del av ett större mål. Drömmen om att starta egen kom tidigt men efter att han fått prova på att vara egen företagare i gymnasiet så satsade han.

                                                                                                        Foto: Privat

 

Han vill genom sitt företagande inspirera andra till att våga. Hans tröjor har uppmuntrande tryck som är mycket positivt och verkligen behövs i dessa tider.

Det var först på högstadiet som Lucas kände att han var annorlunda. Tonåren är ju en jobbig tid för många, och för personer med funktionshinder kan det vara extra jobbigt och svårt många gånger. Lucas kände sig deprimerad ett tag men fick gå i samtalsterapi och lärde sig att vända motgången till styrka. Han vill så fort pandemin är över att dra ihop ett event och prata om psykisk ohälsa. Mycket bra och viktigt initativ.

Vill ni läsa hela artikeln om Lucas så finns den i en länk här nedan:

https://www.expressen.se/kvallsposten/forlamade-lucas-19–driver-eget-foretag-/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseföreningen för assistansberättigade. Säger att det idag finns en stor rädsla för att söka fler assistanstimmar. Då Försäkringskassan allt mer bedömer att det har blivit väsentligt ändrade förhållanden och omprövar då hela assistansbeslutet. Med följden att många får indragen assistans med dem nya hårdare bedömningarna som tillämpas.

Vid det tillfälliga stoppet för två årsomprövningarna så var meningen att när man ansökte om fler timmar så skulle bara den ansökta tiden utredas. Men i verkligheten så omprövas hela beslutet väldigt många gånger. Så personer i behov av mer assistans undviker att ansöka om fler timmar pga rädslan att få mindre timmar eller att bli av med beslutet helt och hållet.

Allt oftare så tänjer man på gränserna vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det kan vara vid byte av skola eller daglig verksamhet. En annan del är då man anser att det blivit ändrade förhållanden är i det grundläggande behovet. En tillfällig lösning vore att det kom en lagändring som gör att bara den del som är ansökt bedöms och inte hela behovet eller beslutet. Men i slut ändan så måste det komma en lagändring där hela behovet bedöms i sin helhet. Man måste se hela bilden och göra en helhetsbedömning av personens behov.

Försäkringskasssan behöver starka politiska signaler om att inte tänja på gränserna vid väsentligt ändrade förhållanden. Precis så starka som dem signalerna var i 2016 års regleringsbrev om att bryta utveckling av antalet timmar. Konstigt nog så finns det ingen vilja från politiskt håll när man ska göra förbättringar men bara försämringar.

Sophie vill även se lagändring på tidsbegränsade beslut. Så att kommuner inte kan tidsbegränsa besluten till ett år i taget. Hon vill se omprövningstopp även för kommunerna och jag kan bara hålla med, är man i behov av kommunal assistans så bör man omfattas av omprövningstopp även där.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson som finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210311-Sophie-IfA-redsla-soka-fler-assistanstimmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Att personliga assistenter vägrar ta vaccin känns ju helt galet enligt mig. Men enligt kommunal så är det inte en anledning till ändrade anställningsvillkor. Däremot kan man bli omplacerad. Liv Scheding på kommunal säger att det är viktigt att informera alla assistenter om vilka råd och riktlinjer som gäller. För att den som är vaccinerad kan ju också vara smittbärare, vilket gör att det mest skyddar assistenten från sjukdom.

 

Att som Björn Jideus på Fremia säger att en vägran att vaccinera sig ska leda till att assistenten sägs upp vill Liv inte hålla med om. Men beroende på hur assistansen ser ut så kan assistenten omplaceras om vederbörande inte vill vaccinera sig. För att om man inte kan säkra upp arbetsförhållandena med tillräcklig skyddsutrustning så är det ett alternativ.
Det samma gäller för den som är assistansberättigad, den är inte heller tvingad att ta vaccin.
Nu tror jag att dem allra flesta som är beroende av assistans vill vaccinera sig, eftersom man oftast då är i riskgrupp för svår Covid-19.

Vill ni läsa hela intervjun med Liv Scheding så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210202-Kommunal-varje-assistent-besluta-vaccination.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

Jennie Strandberg drabbades som 31 åring av inte mindre än 4 stroker eller som det heter med ett annat ord hjärninfarkter. Detta har gjort att hon inte klarar av grundläggande och vardagliga saker. Så som personlig hygien och diverse hushållssysslor. Hennes enda önskan är att få leva ett värdigt liv. Något som Stenungsunds kommun i dagsläget nekar henne. Hon säger själv att hon inte mår bra av att behöva sitta instängd i sin lilla lägenhet hela tiden, och det kan man ju förstå.

Jennie kan inte stressa utan behöver tid på sig för att kunna samla tankarna och finna rätt ord i en konversation. Fram till 2015 så kunde hennes pappa hjälpa henne, men efter att han gick bort så har hennes situation blivit svårare. Hon har sju sjukdomsdiagnoser och står nu ensam med hemtjänst personal och en kontaktperson. Hon vill få en personlig assistent som hon kan känna tillit till istället för olika personer hela tiden. Det är inte svårt att föreställa sig den otryggheten.

 

 

Jennie har fått inte mindre än fyra avslag på ansökan om personlig assistans, som det är idag så tvingas hon äta själv trots att hon riskerar att sätta i halsen. När hon ska duscha så ringer hemtjänst personalen och säger åt henne att börja klä av sig och sätta sig i duschen och börja tvätta sig så kommer dem. Ibland har hon fått sitta i duschen en timme och vänta på att någon ska komma. Det här är ju helt fruktansvärt, man kan inte förstå hur en människa kan behandlas på det här sättet.

Vill ni läsa mer om Jennie så kan ni göra det i länken nedan:

https://lokaltidningensto.se/nyheter/jennie-fick-fyra-strokes-nekas-personlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Pia Steensland från Kristdemokraterna tycker att det är frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriteras i pandemin. Hon tycker att personer som har assistans ska gå få vaccin före anhöriga till personer som har hemtjänst. Nu vet vi ju att många inom äldreomsorgen och hemtjänsten drabbats hårt i pandemin. Så att dem får vaccin först är ju inte konstigt, men i den gruppen som har personlig assistans. Finns många människor med flera diagnoser som kan göra att man är extra utsatt om man blir smittad.

För när man är i behov av assistans så betyder det att man måste ha en annan människa väldigt nära sig. Under en sådan tid att smitta blir svår att undvika, nu får ju inte assistenter arbeta om dem har symtom i alla fall inte hos mig. Men den diskussion som har förts om areolsmitta gör att man blir extra orolig. Att man kan smitta även om man inte har symtom genom utandningsluften, vilket gör att personer i behov av personlig assistans är extremt utsatta.

 

Dödligheten och smittade är tre gånger högre än genomsnittet av befolkningen när det gäller personer som har assistans. Men samtidigt lägre än jämfört med boenden och hemtjänst.
Pia Steensland har också varit frustrerad att funktionshindrade inte prioriterats i tillräckligt i pandemin. Kan absolut hålla med om att vi som vanligt varit lågt prioriterade av makthavarna.

Vill ni läsa hela intervjun med Pia Steensland, så finns den här nedan:

https://assistanskoll.se/20201221-Pia-KD-Frustrerande-prioriterats-pandemin.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Weche Willumsen har personlig assistans med 83 timmar i veckan. Det här upplever hon har varit väldigt viktigt för hennes psykiska hälsa under den pågående pandemin. Jag förstår henne, har haft samma upplevelse. Utan mina assistenter så hade det blivit oerhört påfrestande att klara av den isolering som pandemin tvingar oss i riskgruppen till.

Hon har blivit hjälpt av att hålla sig sysselsatt, vilket hon kan vara tackvare sin assistans.
Men trots assistans, så har hon också fått ställa in saker, och undvika sådant som innebär förhöjd risk för att bli smittad. Att gå och handla, resa och umgås med vänner. Är några av dem saker som många har fått ge avkall på i pandemin. Wenche har inte ens kunnat ta sig till frisören, vilket som hon skämtsamt säger har gjort att hon fått en Corona frisyr.

 

I Wenches fall så har hon avstått från att ta in en extra assistent på helgerna för att begränsa antalet människor som hon träffar. Då får hennes man rycka in och hjälpa henne, vilket hon inte tycker är helt bra. Men för att minska risken för smitta så måste man ju vidta alla åtgärder. Slutligen så kan jag bara hålla med Wenche när hon säger att assistansen inte bara har räddat mig fysiskt utan även psykiskt under den här pandemin.

Vill ni läsa hela intervjun med Wenche så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210121-Wenche-Assistansen-reddat-mig-psykiskt-Corona.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Just nu blir allmänheten inpräntad av media att assistans är lika med fusk. Fuskdebatten har varit i gång tidigare, men är nu väldigt mycket på tapeten igen. Johan Klinthammar vice ordförande i RBU säger att assistans gör att hans son kan röra sig som andra, leva som andra och få samma stimulans som andra. Att leva med assistans innebär att att du många gånger måste ha med dig en helt okänd människa i dem mest intima situationer. Det är ingenting som man väljer om man absolut inte måste. Att då påstå att personer med svåra funktionshinder fuskar, är helt absurt.

Så nästa gång du läser om fusk. Tänk då på att här har Sverige en fantastisk rättighetslagstiftning som vi måste värna och utveckla. Inte montera ner och ta bort.
Att vara i behov av assistans är många gånger en lång kamp, man måste ha intyg från läkare och bedömningar från arbetsterapeuter och sjukgymnaster med flera. Allt för att bevisa att man har ett funktionshinder som inte är svårt att se för vem som helst.

Sen får man avslag i sin ansökan hos Försäkringskassan och då måste man börja en process med både omprövningar och överklaganden som ibland kan ta flera år. Under den här tiden måste du då påbörja samma process hos din kommun. Vilket kan vara ett lotteri beroende på vilken kommun du bor i. För som det ser ut idag så blir det ofta avslag även där. Men vad får du för hjälp under tiden? Om du då har tur så kan du bli beviljad hemtjänst, en insats med punktinsatser som innebär att du måste äta och gå på toaletten på bestämda tider. Ungefär som i fängelserna. Det här kanske något att tänka på nästa gång ni läser om fusk i media.

Inspiration till följande blogginlägg hittar ni i länken nedan:

https://www.gp.se/debatt/de-allra-flesta-med-assistans-fuskar-inte-1.40142894

 

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Inläggsnavigering