2016-2017 så fick många som förlorat sin assistansersättning,  assistans beviljad av sin hemkommun. Precis så som det ska vara. När Försäkringskassan anser att man inte längre kommer upp i dem 20 timmars grundläggande behov som är gränsen för att få statlig assistansersättning. Så måste kommunen kliva in och hjälpa dem som är i behov av hjälp.

Men nu under pandemin då vi gång på gång har sett hur livsviktig den personliga assistansen är, för att personer som många gånger befinner sig i riskgrupp ska kunna ha ett begränsat antal personer i sin närhet. Då drar kommunerna allt oftare in den kommunala assistansen skriver Thomas Juneborg talesperson för STIL i Jönköping.

2017 då vi befinner oss i kanske den största krisen på mycket länge i och med den Dom i Högsta Förvaltningsrätten som anser att ingen assistans ska beviljas under transporter med vissa undantag. Vilket gjorde att Försäkringskassan började tolka som att ingen assistans ska beviljas om assistenterna inte utför aktivt arbete. Som tur var infördes stoppet för tvåårsomprövningarna strax efter. Vilket räddade väldigt många människor från att bli av med sin assistans.

När de grundläggande behoven skrevs in i LSS 1996 så har vi  följande indelning. Stora behov då ska staten det vill säga Försäkringskassan vara ansvarig, men när det är mindre behov så ska kommunerna vara ansvariga. Men många kommuner har lagt en gräns på 7-8 timmar i grundläggande behov för att bevilja assistans. En gräns som inte har något som helst stöd i lagtexten. Tyvärr finns det ingen paragraf i LSS som tvingar kommunerna att bevilja assistans vid avslag från Försäkringskassan, det är nog därför vi idag ser så många beslut med hemtjänst. Vilket många gånger är katastrof för den enskilde och särskilt nu under den rådande pandemin.

Vill ni läsa hela krönikan av Thomas Juneborg så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210430-Juneborg-forsemringar-kommunal-assistans.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Thomas Hammarberg fd EU kommissionär menar att institutet för mänskliga rättigheter, skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs. Jonas Franksson från STIL hoppas på att institutet ska arbeta för att rättighetsbeslut inte ska tidsbegränsas eller omprövas.
Institutet är tänkt att starta 1 jan 2022 i Lund, nu är det viktiga valet av personal och styrelse.

Erfarenheten från andra länder har varit väldigt positiv och bidragit till att göra arbetet mer seriöst. Det gemensamma är att dessa institut är politiskt oberoende och verkar för de överenskomna normerna för mänskliga rättigheter.

Vad det gäller genomförandet av LSS så är det bra om institutet kan analysera tolkningen och genomförandet av LSS i relation till Funktionsrättskonventionen.
På STIL så har man arbetat fram ett medborgargolv, med grundläggande mänskliga rättigheter som man alltid kan vara säker på att man har. Jonas vill särskilt som jag skrev tidigare att institutet arbetar mot tidsbegränsade beslut och omprövningar av rättighetsbeslut. Eftersom ändrad domstolspraxis idag gör att man kan bli av med sina grundläggande rättigheter.

Slutligen så säger Jonas att han hoppas att det inte bara blir välskrivna dokument, eftersom vi inte vet vad detta kommer att leda till i praktiken.

Vill ni läsa hela intervjun med Thomas Hammarberg och Jonas Franksson, så finner ni den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210426-Hammarberg-Granska-LSS-logisk-uppgift.html

 

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Den 24 maj så överlämnas utredning stärkt personlig assistans till regeringen. En utredning som vi alla hoppas på ska vara mycket bättre än den tidigare som gjordes av Gunilla Malmborg. Som var en stor besvikelse, men där man inte kunde vänta sig så mycket annat eftersom det var en utredning som från början var inriktad på besparingar.

HejaOlika intervjuar Sophie Karlsson från IfA. Hon tycker att det akuta problemet med behovsbedömningarna måste lösas, och det kan jag hålla med om. Tyvärr ingår inte det i den utredning som ska presenteras i slutet på maj. Jag har ju lite svårt att förstå hur man ska kunna stärka assistansen utan att åtgärda detta akuta problem.

Sophie vill att politikerna ska införa statligt huvudmannaskap för assistansen. Men som hon mycket riktigt tar upp så måste både grundläggande och personlig behov bedömas i sin helhet. Alla beslut ska också vara varaktiga, vilket man kan tycka är en självklarhet. Särskilt om man har ett medfött funktionshinder, där man inte kan bli bättre.

Förhoppningarna gällande utredningen är stora precis som Sophie säger, ett annat problem är att vi nu har oviss och otrygg situation. Tvåårsomprövningarna kan inte återupptas förrän behovsbedömningarna har ändrats. En positiv nyhet är att tänket kring mänskliga rättigheter och funktionsrättskonventionen äntligen har börjat få fäste.

Om ni vill läsa hela intervjun med Sophie Karlsson så finns den i en länk nedan:

https://hejaolika.se/artikel/bara-en-manad-kvar-till-starkt-personlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se intervjuar Jonas Franksson från STIL om det rådande läget inom personlig assistans. Mer än ett år innan nästa val så finns det dubbla signaler från våra politiker gällande personlig assistans. Jonas säger att det sedan 2018 då Lena Hallengren ersatte Åsa Regner finns en positivare syn på personlig assistans. Den positiva synen från den borgerliga sida kan bero på att man sitter i opposition. Då brukar man ju vara positivt inställd till det mesta. Min personliga farhåga är att Ulf Kristersson blir statsminister, han var oerhört kritisk till personlig assistans när han satt i Reinfeldts regering. Så det känns inte så lovande.

Trots positivare tongångar från våra politiker så dundrar Försäkringskassan på, man gör allt för att kringgå omprövningsstoppet. Man omprövar mycket hårdare vid väsentligt ändrade förhållanden. Samt så har man börjat med allt hårdare återkrav på assistansanordnare, utan att anordnaren vet vad eller om man har gjort något fel. Men ligger också på för att få bort omprövningsstoppet, men regeringen inser att vi då står inför ett kaos. Så innan valet så kommer säkerligen omprövningsstoppet att vara kvar.

I kommunerna så är det fortfarande mycket restriktiva bedömningar, där man hänvisar till förändrad praxis. Vilket är oklar var den kommer ifrån säger Jonas. Om man gräver djupare så ser man att det är från tjänstemannanivå som man driver på för att hålla nere kostnaderna. Bl.a genom att ta in jurister för att kunna driva fall i domstol och på så sätt få ner kostnaderna.

Vill ni läsa hela intervjun med Jonas Franksson, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210423-Franksson-STIL-aldrig-rettigheterna-givna.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

Försäkringskassan gör orimliga återkrav på assistansanordnare. Efter ett en lagändring i juli 2013. Många gånger kräver man tillbaka pengar som redan har använts till utförd assistans. Så när återkravet kommer så är pengarna slut. En helt galen situation.

Fremia som har ca 550 assistansföretag och kooperativ som medlemmar hävdar i sin rapport att Försäkringskassan regelmässigt kräver tillbaka assistansersättning, även om anordnare inte känt till felet utan handlat i god tro.

 

                                                                                          Foto; Niklas Palmklint
 

Även dem utbetalningsstopp som Försäkringskassan gör mot vissa anordnare sedan 2016 är godtyckliga enligt Fremia. Eftersom dem inte går att överklaga och därför är rättsosäkra.
Henrik Petrén på Fremia menar att vi närmast befinner oss i en Kafka liknande situation. Där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka ersättning som redan har betalats ut, bara pga att anordnare borde ha insett att ersättningen skäligen har lämnats felaktigt och att det är ett för högt belopp.

Vill ni läsa hela artikeln så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210417-Fremia-Orimliga-aterkrav.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se intervjuar Andreas Larsson från Försäkringskassan. Han menar att det i vissa delar är oklart vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det behöver förtydligas. Fler assistanstimmar kommer inte beviljas om den sökande inte har rätt till det enligt nuvarande rättspraxis. Nu är dock problemet att väldigt få vägar söka om fler timmar för att man är rädd att hela beslutet ska omprövas.

Enligt lagändringen 1 april 2018 så skulle Försäkringskassan sluta att göra två års omprövningar, och bara ompröva vid väsentligt ändrade förhållanden. Det här har ju inte fungerat som det var tänkt. Många fall som vi har sett, har fått sin assistans helt omprövad ändå.

 

 

Andreas menar att det inte framkommer av förarbeterna och lagtexten vilka situationer som det handlar om när man menar väsentligt ändrade förhållanden. Det kan man ju till viss del förstå, men man har ändå svårt att förstå Försäkringskassans förhållnings sätt ibland. IfA Intresseföreningen för assistansberättigade menar att Försäkringskassan tänjer allt mer på gränserna för att kunna ompröva hela beslutet. Andreas menar att Försäkringskassan alltid ska ompröva oavsett hur stor eller lite förändringen är. Han hänvisar till en Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i målnr 1791-20,

Andreas Larsson vill att det ska införas regelbunda omprövningar som tidigare, eftersom att behoven kan förändras över tid. Samt att systemet är utsatt för brottslighet. Jag ser det här bara som ett sätt att kunna dra in fler beslut för väldigt många personer.

Vill ni läsa hela intervjun med Andreas Larsson så finner ni den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210325-kassan-Larsson-endrade-forhallanden-fortydligas.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Politikerna verkar likgiltiga inför att be om ursäkt för dem övergrepp som begåtts på institutioner som Vippeholm och andra liknande ställen. Heja Olika har intervjuat Åsa Strahlemo från DHR gällande det här.

Det är endast Liberalerna och Kristdemokraterna som har diskuterat frågan inför riksdagsseminariet den 10 mars 2021. Att få en ursäkt är viktigt för att få ett erkännande att det har hänt. Samt att dem som vågar berätta ska bli trodda. Det är också att ge upprättelse till alla funktionshindrade och deras anhöriga. Att staten erkänner att dem gjort fel är också ett steg till att det ska bli rätt från och med nu.

Intresset för den här frågan från partierna har varit väldigt svalt säger Åsa. Dem ända som velat träffa DHR och diskutera frågan är Liberalerna och Kristdemokraterna. Inget regeringsparti har velat diskutera frågan. Vilket inte förvånar mig, med tanke på regeringens inställning till personer med funktionshinder.

Åsa har egen erfarenhet av institution och säger att allt som kunde va roligt eller som handlade om egna val var förbjudet. Man ser här hur viktigt där är med personlig assistans och självbestämmande.

 

Läs gärna hela intervjun med Åsa Strahlemo, den ligger i en länk här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/politiker-nastan-iskalla-infor-krav-pa-ursakt-for-overgreppen/

 

Vill ni har hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

19-årige Lucas blev förlamad när han var 3,5 år då en bil rullade på honom. Han har inte låtit det stoppa honom. Idag så driver han eget företag där han med hjälp av personlig assistans kan designa tröjor och har tusentals följare på Tiktok och Instagram.

Det har krävts många år av rehabilitering och mycket slit för att han ska vara där han är idag.
Han har en oerhörd kampvilja att bli bättre och ser varje litet framsteg som en del av ett större mål. Drömmen om att starta egen kom tidigt men efter att han fått prova på att vara egen företagare i gymnasiet så satsade han.

                                                                                                        Foto: Privat

 

Han vill genom sitt företagande inspirera andra till att våga. Hans tröjor har uppmuntrande tryck som är mycket positivt och verkligen behövs i dessa tider.

Det var först på högstadiet som Lucas kände att han var annorlunda. Tonåren är ju en jobbig tid för många, och för personer med funktionshinder kan det vara extra jobbigt och svårt många gånger. Lucas kände sig deprimerad ett tag men fick gå i samtalsterapi och lärde sig att vända motgången till styrka. Han vill så fort pandemin är över att dra ihop ett event och prata om psykisk ohälsa. Mycket bra och viktigt initativ.

Vill ni läsa hela artikeln om Lucas så finns den i en länk här nedan:

https://www.expressen.se/kvallsposten/forlamade-lucas-19–driver-eget-foretag-/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseföreningen för assistansberättigade. Säger att det idag finns en stor rädsla för att söka fler assistanstimmar. Då Försäkringskassan allt mer bedömer att det har blivit väsentligt ändrade förhållanden och omprövar då hela assistansbeslutet. Med följden att många får indragen assistans med dem nya hårdare bedömningarna som tillämpas.

Vid det tillfälliga stoppet för två årsomprövningarna så var meningen att när man ansökte om fler timmar så skulle bara den ansökta tiden utredas. Men i verkligheten så omprövas hela beslutet väldigt många gånger. Så personer i behov av mer assistans undviker att ansöka om fler timmar pga rädslan att få mindre timmar eller att bli av med beslutet helt och hållet.

Allt oftare så tänjer man på gränserna vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det kan vara vid byte av skola eller daglig verksamhet. En annan del är då man anser att det blivit ändrade förhållanden är i det grundläggande behovet. En tillfällig lösning vore att det kom en lagändring som gör att bara den del som är ansökt bedöms och inte hela behovet eller beslutet. Men i slut ändan så måste det komma en lagändring där hela behovet bedöms i sin helhet. Man måste se hela bilden och göra en helhetsbedömning av personens behov.

Försäkringskasssan behöver starka politiska signaler om att inte tänja på gränserna vid väsentligt ändrade förhållanden. Precis så starka som dem signalerna var i 2016 års regleringsbrev om att bryta utveckling av antalet timmar. Konstigt nog så finns det ingen vilja från politiskt håll när man ska göra förbättringar men bara försämringar.

Sophie vill även se lagändring på tidsbegränsade beslut. Så att kommuner inte kan tidsbegränsa besluten till ett år i taget. Hon vill se omprövningstopp även för kommunerna och jag kan bara hålla med, är man i behov av kommunal assistans så bör man omfattas av omprövningstopp även där.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson som finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210311-Sophie-IfA-redsla-soka-fler-assistanstimmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Att personliga assistenter vägrar ta vaccin känns ju helt galet enligt mig. Men enligt kommunal så är det inte en anledning till ändrade anställningsvillkor. Däremot kan man bli omplacerad. Liv Scheding på kommunal säger att det är viktigt att informera alla assistenter om vilka råd och riktlinjer som gäller. För att den som är vaccinerad kan ju också vara smittbärare, vilket gör att det mest skyddar assistenten från sjukdom.

 

Att som Björn Jideus på Fremia säger att en vägran att vaccinera sig ska leda till att assistenten sägs upp vill Liv inte hålla med om. Men beroende på hur assistansen ser ut så kan assistenten omplaceras om vederbörande inte vill vaccinera sig. För att om man inte kan säkra upp arbetsförhållandena med tillräcklig skyddsutrustning så är det ett alternativ.
Det samma gäller för den som är assistansberättigad, den är inte heller tvingad att ta vaccin.
Nu tror jag att dem allra flesta som är beroende av assistans vill vaccinera sig, eftersom man oftast då är i riskgrupp för svår Covid-19.

Vill ni läsa hela intervjun med Liv Scheding så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210202-Kommunal-varje-assistent-besluta-vaccination.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Inläggsnavigering