I den fuskjakt som har pågått i flera år, både på assistansbolag och personer som är i behov av assistans. Så drabbas just personer som är i behov av assistans. För att idag är det oerhört svårt att få assistans, både hos kommunerna och framförallt hos Försäkringskassan. Detta pga dem mycket hårda bedömningarna som man har.

Orsaken till det här är ju flera vägledande domar i Högsta Förvaltnings domstolen samt det regleringsbrev som regeringen skrev 2016 till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar. Nästa steg som regeringen har tagit är att man nu ska stoppa utbetalningar till assistansbolag som inte längre har tillstånd att bedriva assistans. Det är ett lagförslag som kan trädda i kraft 1 november i år. Allt för att försämra för personer i behov av assistans och dem aktörer som förmedlar assistansen.

 

Regeringen vill satsa 200 miljoner på att komma åt välfärdsfusket. Det är väl bra att man stoppar fusk. Men ser också att Försäkringskassan börjat att kräva återkrav av assistansersättning i mycket större uträckning en tidigare. Allt det här var redan på tapeten under Fredrik Reinfeldts regering, och jag upplever att det var startskottet till kraftiga försämringar för personer i behov av assistans.
Nej satsa dessa pengar på att se till att personer i behov av assistans får det.

Information till detta inlägg har jag hämtat bl.a från följande artikel:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jakten-pa-assistansfuskare-har-en-baksida

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Ingen annan bransch har varit så ifrågasatt som assistansbranschen. Frågan om fusk kommer upp med jämna mellanrum. Är det inte personer i behov av assistans så är det företag som jobbar med personlig assistans som anklagas. Man återkommer ständigt till att det är mycket pengar i omlopp. Det man inte tar upp är att LSS och personlig assistans är en mycket billigare insats för samhället än alternativen. Det hör man väldigt sällan och man kan undra varför?

Just nu i dagarna så har Svt startat en artikelserie där man hänger ut assistansbolag som man anser inte är seriösa. Man undrar vad deras syfte är? Vill man försämra den personliga assistansen ytterligare, eller vill man att reformen ska försvinna helt?
Att man sen inte tar reda all fakta innan man gör sitt inslag är ännu värre, vad syftet är med det kan man verkligen fråga sig.
För risken är stor att det blir fler försämringar för personer i behov av assistans efter det här.

Det som jag tycker är tråkigt i den här kampen för assistansens fortlevnad är att dem olika organisationerna är för dåliga på att samarbeta. Man måste gå ihop så att man kan höras bättre, få en starkare röst i debatten. Vad tycker ni att man ska göra för att få till en ändring?
Skriv en kommentar!

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Jessica Smaaland som är politisk sekreterare på STIL är mycket kritisk till hur Folkhälsomyndigheten prioriterar personer med assistans. Vi kan inte begränsa våran kontakt med assistenterna, och det har hon helt rätt i. Att personer i behov av assistans måste vänta så länge på vaccin är katastrof.

Många med personlig assistans reagerar över att inte vara nämnda i prioriteringslistan, det kan vara ett tecken på att assistenter och personer som har LSS kommer att få vänta på vaccin. Att assistenter skulle kunna rymmas inom dem 400000 som räknas som vårdpersonal tror inte Jessica på då. Det finns 90000 assistenter i Sverige, så då har man räknat tog för lågt.

 

Att personer på äldreboenden och personal får vaccin tidigt kan Jessica förstå och jag håller med, eftersom vi har haft höga dödstal på landets äldreboenden. Assistansanvändare behöver prioriteras upp, eftersom många tillhör riskgrupp och oftast har dem personerna assistans dygnet runt. Vilket innebär kontakt med flera assistenter i veckan, som gör att risken att smittas ökar.

Ett annat orosmoment är att det är väldigt svårt att få ha assistenterna med sig på sjukhus, många personer i riskgrupp har funktionshinder som kräver god kännedom om personen.
Det är svårt för redan högt belastad vårdpersonal att hinna med.

Känslan är ju att personer inom LSS inte står högt i kurs hos Folkhälsomyndigheten, ändå så är antal smittade och dödsfall högre än genomsnittet av befolkningen. Men lägre än inom hemtjänst och äldreomsorgen.

Vill ni läsa hela intervjun med Jessica Smaaland från STIL så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201215-Jessica-STIL-FHM-fortydliga-Covid-19.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Lilla Erik är 6 månader och behöver övervakas hela tiden för att han inte ska få en slempropp eller sluta andas. Men det räcker inte för att beviljas assistansersättning, eftersom det inte är ett livslångt och varaktigt funktionshinder menar Försäkringskassan. Just det här är ett stort problem, även om Erik blir bättre om tex 5 år så är har han ett livsnödvändigt behov nu.
Det behövs en personkrets för personer som lilla Erik, så att även han kan omfattas av assistansersättning.

Föräldrarna säger att två personer måste övervaka honom 24 timmar om dygnet, så att han inte sliter ut sin track och på så sätt inte får någon luft. Man kan inte ens gå på toaletten för risken att han får en slempropp och kvävs säger föräldrarna. Familjen har bott på Falu lasarett i fem månader som har varit fantastiska och säger att man inte släpper hem dem utan assistenter, eftersom då kommer familjen att gå under. Man trodde från sjukhuset att Erik skulle få assistans, och tyckte att det var en självklarhet. Men inte för Försäkringskassan som hänvisar till att han inte tillhör någon av personkretsarna.

Månader på sjukhus har tärt på familjen och Eriks storebror, mår dåligt av att bo på sjukhus och måste flytta hem till sin mormor. Vilket tär på familjen ytterligare att inte kunna vara tillsammans. Försäkringskassan menar att det finns andra insatser, men som rättspraxis ser ut så är risken stor att familjen får samma besked från kommunen om man söker assistans.

Vill ni läsa hela artikeln om Erik så finns den här nedan:

https://www.aftonbladet.se/family/a/Epopz2/erik-behover-overvakas-dygnet-runt–nekas-assistansersattning

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Andreas Pettersson lektor i juridik har varit intervjuad tidigare av assistanskoll. I denna intervju pratar han om den ideologiska strid som pågår, mellan dem som försvarar LSS och dem som ifrågasätter rättigheterna. Jag håller med om att kritiken han riktar mot debattören Anna Dahlberg i Expressen. Hon har skrivit otaliga artiklar med endast kritik och ifrågasättande av LSS reformen.

Andreas nämner att Nationellt underrättelsecentrum släppt en rapport om att organiserad brottslighet använder arbetskraftsinvandring för att utnyttja assistansen.
Det här har fått hård kritik av funktionshinderrörelsen som menar att man glider på sanningen. Det allvarligaste felet är att man presenterar gissningar om fusket som sanningar i rapporten.

 

Andreas säger att det inte är olagligt att anhöriga med funktionsnedsättning att komma hit efter att en anhörig redan kommit hit och jobbar som personlig assistent via arbetskraftsinvandring. Om man nu tycker detta är fel så måste man ändra lagen, menar Andreas.

Anna Dahlberg i Expressen har en laglös inställning menar Andreas, hon tycker bl.a att det är konstigt att förslaget att ta bort assistans för barn under 16 år inte gick ut på remiss. När LSS Utredningen gick ut på remiss. Det visar på en laglös inställning och att hon struntar i FN konventionerna som Funktionsrättskonventionen och Barnrättskonventionen.

En annan som uttalat sig felaktigt är åklagare Björn Rosenlöf som menar att han inte skulle vara förvånad om 50 procent av all assistansersättning var fusk. Han saknar helt faktagrund och anklagar många människor för att vara fuskare och brottslingar. Till och med den före detta statliga utredaren Stig Svensson kallar Anna Dahlberg och Björn Rosenlöf för mörkermän som vill ta ifrån oss alla rättigheter.

Jag kan rekommendera hela intervjun med Andreas Pettersson, ni finner den här nedan:

https://assistanskoll.se/20201211-Andreas-Juridik-ideologisk-strid-LSS.html

Behöver ni hjälp med att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Dem senaste dagarna har vi läst om att man nu tagit fram flera olika vaccin mot Covid-19. I Storbritannien har man redan börjat vaccinera. Men i Sverige får vi vänta lite till innan det kommer igång. Nu har också meddelats vilka som kommer att få vaccin först. Detta har resulterat i stora protester från funktionshinderrörelsen.

För i grupp 1 så är det endast personer som har hemtjänst och personal som jobbar inom hemtjänsten som får vaccin. Först i grupp 2 så kommer övrig personal inom hälso och sjukvård samt personer över 70 år och övriga personer inom riskgrupp.

 

Grupp 3 kommer att vara resten av befolkningen mellan 19 och 69 år. Konstigt att anhöriga till personer som är i riskgrupp inte kan få vaccin tidigare. Ingenting sådant nämner man.
Jessica Smaaland från STIL säger att det är absurt att anhöriga till personer med hemtjänst är högre prioriterade än vad vi är. Jag kan bara hålla med henne, men ännu en gång så är vi som har LSS ingenting värda. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten, som vanligt skyller man ifrån sig.

Även riksföreningen JAG reagerar på prioriteringen. Man tycker att det är konstigt att friska 71 åringar ska få vaccin före personer i riskgrupp. Man kräver att regeringen och folkhälsomyndigheten gör om prioriteringsordningen omgående.

Vill ni läsa artikeln i sin helhet så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201207-Protester-prioritering-vaccination-Covid-19.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Allt fler söker nu om att få assistansersättning för första gången. Mellan oktober 2019 och oktober 2020 så sökte 1379 personer om assistansersättning för första gången. Det är en ökning med nära 300 personer jämfört med samma period mellan 2018 och 2019. Om det beror på dem mer positiva tongångarna från politiskt håll, vet man ju inte. Men min tanke är att folk som inte vågat söka tidigare, provar nu när den personliga assistansen inte är lika hårt kritiserad som tidigare.

 

Men tyvärr så ser vi ingen större skillnad i antalet som blir beviljade assistansersättning. I juni 2020 så blev bara 15,6 procent av nyansökningarna beviljade. Sifforna är något bättre i oktober då beviljades 17,3 procent. Det kan jämföras med 1995 då 78 procent beviljades, sedan har det stadigt sjunkit. 2010 då var siffran nere på 49 procent och 2015 32 procent.
Så på 5 år har antalet beviljade ansökningar halverats, det är skrämmande.

På assistanskoll.se så kan ni se en fullständig redovisning av antalet beviljade mellan åren 1995 och 2020. Ni finner länken till assistanskoll.se här nedan:

https://assistanskoll.se/20201202-Fortsatt-beviljas-assistans-trendbrott.html

Behöver ni ha hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Det säger Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseorganistationen för assistansberättigade. Hon menar att LSS utredningsförslag om förstatligande måste förkastas eftersom man där bl.a tar upp att vid ett förstatligande så skulle barn under 16 år stå utan assistans och få andra insatser. Samt att det bara skulle finnas en schablon om 15 timmar i veckan för personliga behov i hemmet. Det är ju alldeles för kort tid för ingen människa klarar sina behov i ett hushåll med 15 timmar i veckan.

Sophie vill se en utredning som tar fram en fungerande personlig assistans, med en ny lägsta nivå för att beviljas personlig assistans ifall all assistans blir statlig. Sådana signaler har kommit även från politiskt håll. Så vi får hoppas att det händer något positivt i den riktningen.

 

Socialutskottet har röstat för en utredning som ska leda till ett förstatligande av assistansen innan valet 2022. Att dem kommunala besluten överförs till Försäkringskassan och omfattas av det omprövningstopp som råder. Räddar bara upp situationen tillsvidare menar Sophie. Bedömningarna måste ändras annars kommer vi inte ha en lösning på längre sikt, där är jag beredd att hålla med Sophie.

Grundläggande behoven måste ses i sin helhet och inte delas upp i korta moment, detta för att livet ska fungera i sin helhet. Där den enskilde själv bestämmer och är delaktig.
LSS utredningen föreslog omprövningar vart 3 år, Sophie menar att dem inte behövs alls och där håller jag med.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson från IfA, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201203-Sophie-IfA-Grundlegg-helhet-forstatligande.html

Behöver ni hjälpa att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Försäkringskassans remiss svar gällande LSS Utredningen innehåller både bra och dåliga saker. Det första är att man gärna vill att all assistans ska bli statlig, konstigt med tanke på tidigare signaler från Försäkringskassan om att det kommer att bli kaos om alla som idag har kommunal assistans ska få assistansersättning.

En sak som jag reagerar på är att man vill ta bort omprövningsstoppet. Men med individuella tidsintervaller. Om inte bedömningarna av hela assistansbehovet ändras drastiskt så kommer det här att innebär katastrof för väldigt många människor.

Man är också kritisk till varför inte hela utredningen remitterats, eftersom man säger att man inte kan överblicka konsekvenserna när visa delar tagits bort. Jag tycker att det känns som man bara vill ha kvar dem dåliga förslagen för personer i behov av assistans.

Något positivt är att från Försäkringskassan håll vill man att alla kommunala beslut flyttas över utan ny ansökan för att personer med assistans inte ska drabbas. Precis samma signal som kommit från en del politiska partier. Men den bästa nyheten är att om Försäkringskassan blir ensamt ansvarig för all personlig assistans så kommer 20 timmars gränsen för grundläggande behov av försvinna.

Omprövningar vill man från Försäkringskassans håll anpassa individuellt utifrån den enskildes situation. Nu tycker ju jag att omprövningarna kan tas bort helt. Men om dem nödvändigtvis måste finnas så är det här ju ett bra förslag.

Vill ni läsa mer om vad Försäkringskassan tycker om LSS utredningen, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201121-Fk-Poirier-Grundleggande-med-Assistansberettigande-behov.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare


11 åriga Elinor skulle för första gången åka buss själv. Men det gick inte eftersom att chauffören vägrade henne att åka med. Hon vägrades eftersom hon satt i sin permobil, jag har själv varit med om samma sak. Chauffören menade då att permobilen var för tung och det var orsaken till varför jag inte fick följa med. I Ellinors fall så har föräldrarna anmält händelsen till DO=Diskrimineringsombudsmannen.Ellinor och hennes kompis skulle ta bussen från Fridhemsplan till Stora Essingen när hon blev vägrad att följa med. Chauffören sa till Ellinor att det var ett fordon och den fick dem inte ta med. Strax efteråt kom en annan buss med en mycket mer medgörlig förare som hjälpte Ellinor så att hon kunde åka med. Precis det här är min egen erfarenhet, för det mesta är det inga problem, men har man otur så får man en chaufför som inte vill hjälpa till och vägrar en att åka med.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bloggnymåndag.png

Lyckligtvis så tar SL avstånd från chaufförens agerande och säger att alla chaufförer ska ha fått information om hur man får på en rullstol.
Jag tycker dock att SL måste bli hårdare mot dem chaufförer som inte hjälper rullstolar att komma med på bussen. Man måste kunna ge chauffören en varning eller någonting. För det här är inte acceptabelt.

Vill ni läsa hela artikeln om Ellinor så finner ni den nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ellinor-11-i-permobil-nekades-aka-med-bussen?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160705%3Aellinor-11-i-permobil-nekades-aka-med-bussen%3Anyh&fbclid=IwAR0gWps6xX9yhs0woN8A0sn946DQr4m9_kZBStPym1seTEpWHIPCv_ZUNAA

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Inläggsnavigering