Simon är 25 år och för ett och ett halvt år sedan så förlorade han sin personlig assistans. Kommunen i hans hemort Olofström vill att han ska flytta till ett särskilt boende. Men problemet är att det ligger utanför kommunen. För i kommunen finns inte boenden för personer under 30 år. Deportation av människor har vi inte sett sedan andra världskriget. Att det skulle förekomma i Sverige 2020 är skrämmande.


Simons syster Emma säger att hon blir arg. Man har inga riktiga lösningar på våra problem. Men det tycker nog kommunen skulle jag kunna tänka mig. Det här är en enkel och säkerligen ur ekonomisk synvinkel bra för kommunen. Vad som är bra för Simon och hans anhöriga det struntar man helt i.

Emma säger att hon tycker det är hemskt om hon inte ska få ha sin lillebror på hemorten. Det förstår man ju, sina nära anhöriga vill man ju ha i närheten så man kan hälsa på och umgås.


Kommunens vill inte kommentera det enskilda fallet. Man säger att man följer de lagar och föreskrifter som finns. Känns bekant, det brukar vara ett standard svar från kommuner i fall med personlig assistans och andra insatser som inte beviljas.

Vill ni läsa hela artikeln om Simon så hittar ni den i en länk här nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/simon-kan-tvingas-flytta-till-ett-sarskilt-boende-utanfor-kommunen


Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se har intervjuat Anders Lindberg som är politisk chefredaktör. Han menar att myndighetspersoner inte ska uttala sig om fusk i assistansreformen. En i raden som gjort ett i min mening mycket felaktigt uttalande är åklagare på Ekobrottsmyndigheten Björn Rosenlöf. Han säger att han tror att fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning. Detta säger han efter samtal med Försäkringskassan.Enligt utredare på Skatteverket Stig Svensson så bedömde han att fusket låg någonstans mellan 2 och 6 procent, det här var för två år sedan 2018. Men inte ens det finns det riktig bevisning för. Björn Rosenlöf säger samtidigt att ingen vet vilken siffran för fusket är. Då tycker jag precis som Anders att man ska vara tyst innan man kan lägga fram konkreta bevis. Gissningar av det slaget skadar bara en redan sargad reform.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Anders-Lindberg_2501.jpg

 

En annan orsak till att fuskdebatten har tagit fart är den rapport som nationellt underrättelse centrum har gjort. Som menar att organiserad brottslighet utnyttjar personlig assistans och arbetstillstånd. Anders menar att det här är en polisiär fråga. Det handlar om organiserade kriminella som utför ett systematiskt fusk. Men tyvärr är det här då något som drabbar reformen och rätten till personlig assistans.


Anders tar också upp ledarskribenten i Expressen Anna Dahlberg som enligt min mening skriver artikel på artikel men ett enda syfta att strama upp hela assistansreformen. Hennes senaste debattartikel Varför låter regeringen brukar importen pågå? Är ett försök att koppla brottslighet till personlig assistans. Gång på gång så skriver hon negativt om assistansreformen. Hon kritiserar bl.a att LSS utredningen gått ut på remiss med viktiga förslag strukna. Bara här förstår man ju hennes agenda.

Vill ni läsa hela intervjun med Anders Lindberg så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201007-Lindberg-Aftonbladet-risk-assistans-fuskdebatten.html

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

För inte så längesedan så gick Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ut och krävde att den personliga assistansen skulle förstatligas. Det här är ett mycket konstigt krav i alla fall från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Eftersom det är partier som alla fall jag ser som assistans vänliga. För här har man inte tänkt. Med det här förslaget kan så många som 5000 personer bli utan assistans. Ingenting har ju förändrats gällande det bedömningssystem som Försäkringskassan använder.


Anna Barsk Holmbom skriver att detta kan vara en täckmantel för nya neddragningar. För hade man velat förbättra personlig assistans, så hade man börjat med att se till att dem grundläggande behov skulle räknas i sin helhet. Att alla delar av behov skulle räknas in vid en bedömning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Anna-Barsk-Holmbom-Foto-Linnea-Bengtsson_2501.jpg

 

I den LSS utredning som nu gått ut på remiss så finns ett mycket oroande förslag. Det är att mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2024 så ska alla med någon form av beslut ha möjlighet att ansöka om en ny insats. För att den 1 januari 2025 så ska alla beslut fattade förre den 1 januari 2022 upphöra att gälla. Det här är den övergångsregel som står med i LSS Utredningen. Det här får vi hoppas att man slänger direkt nu när den gått ut på remiss.

Läs gärna hela artikeln av Anna Barsk Holmbom, ni finner den här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/vad-innebar-det-for-enskilda-om-staten-tar-over-all-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Många är vi som såg Uppdrag Gransknings program om Dick som under lång tid varit utsatt för tvång, våld och hot på sitt LSS boende. Det var nog ingen som inte blev illa berörd av programmet. Det var svårt att tro att det förekommer i Sverige, men tydligen är det mycket mer vanligt än man tror.


Funktionsrätt Sverige kräver nu hårdare tag på LSS boenden som inte sköter sig, man menar att missförhållanden förekommer på 4 av 10 boenden i Sverige. Det är ju skrämmande, det som är mer skrämmande är att IVO inte agerar mot detta.

Funktionsrätt Sverige har 4 krav på förändringar:

Ansvar ska utkrävas när det gäller brott som begås, där varje individ som drabbas måste få upprättelse.

IVO måste ha bättre verktyg för att göra tillsyn och mycket högre krav måste ställas på den som vill bedriva LSS verksamhet.

Framförallt måste det till en kunskaps höjning inom rättsväsende och socialtjänst vad det gäller funktionsrätt och funktionsnedsättningar.

Kommunens måste ta sitt uppföljningsansvar när det gäller kvaliten i alla LSS insatser

Det som jag tycker är konstigt, det är att IVO har väldigt hårda krav på assistansbolag, där faktiskt ingen enskild far illa. Men LSS boende så finns det väldigt dåliga krav, där människor som Dick faktiskt kan fara väldigt illa.

Vill ni läsa mer om detta, så finns det i en länk här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/kraver-skarpare-sanktioner-vid-overgrepp-pa-lss-boenden/

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Klagande har yrkat på ytterligare assistanstid för arbete och inköp. Tidigare har klagande varit tvungen att ta assistanstid som var avsedd för andra behov för att kunna arbeta. Klagande arbetar 3 dagar i veckan och resterande tid har hon fått tillbringa hos sina föräldrar eftersom assistansen inte räcker till. Farsta kommun har inte gjort någon helhets bedömning av den klagandes behov. Nämndens beslut gör att hon inte kan arbeta på samma villkor som alla andra och i längden så risker den hennes anställning.

Stadsdelsnämnden tycker att arbetsplatsen ska anpassas så att klagande blir mer självständig, men nu det ju inte alltid så enkelt som att en anpassning löser allt. Det här är ännu en enkel lösning för kommunen, att undkomma beviljande av fler assistanstimmar. Vidare så saknar klagande den styrka som krävs för att bära tunga föremål så som pärmar och liknande. Hon behöver också hjälp att justera sin elrullstol, då hon ska sitta vid mötesbord. Klagande behöver också kunna ta sig på toaletten med kort varsel pga mediciner som hon äter. Det här och mycket annat gör att hon behöver ha en assistent närvarande.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bloggtorsdagny.jpg                                                                                           foto: Eric Tillander

Arbetsgivaren uppger vikten av att klagande har sin assistent tillgänglig på arbetet. Eftersom arbetet är varierande och innebär många möten, både i dem egna och andra lokaler som kan sakna dörröppnare m.m


Kammarrätten anser att klagande har rätt till assistans under hela sin arbetsdag. Eftersom det är en förutsättning för att hon ska kunna utföra sitt arbete på samma sätt som alla andra.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den här nedan:

KRDommålnr843119

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterar
e

 

Kan det vara så att regeringsregleringsbrev 2016 är orsaken till Försäkringskassans hårdare bedömning gällande rätten till assistans. Det menar David Lega från KD som är europaparlamentariker och engagerad i assistans frågan. Han menar att 2016 så sjönk nybeviljade ansökningar från ungefär hälften ner till 18 procent. Det är ju säkerligen en följd av regleringsbrevet. David menar att även om regeringen ändrat sina formuleringar i senare regleringsbrev så har Försäkringskassan fortsatt att göra restriktiva tolkningar. Detta pga att man inte har fått helt nya instruktioner av regeringen.


Gällande förslaget om att all assistans ska förstatligas så menar David att det nu hänger på Liberalerna om detta ska bli av. Han tycker inte att Liberalerna har i riksdagen att göra om man går emot det här. Jag tror att konsekvenserna av ett förstatligande nu innan man ändrat dem hårdare bedömningarna kommer att sluta i katastrof. Det här har jag skrivit om i tidigare inlägg. David menar att 20 timmars gränsen blir mindre viktig om all assistans blir statlig, men faktum kvarstår gränsen finns. Den kommer att göra så att många blir helt utan assistans tror jag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är david_lega_beskuren1.jpg

En sak där jag tycker David är rätt ute är fuskdebatten. Att man som regeringen gör använder några få fall av fusk som anledning till att skära ner på den personliga assistansen är helt fel. Det måste finnas andra sätt att komma åt dem som fuskar och begår brott. Oskyldiga ska inte drabbas av några få som inte sköter sig.


Slutligen tar David upp en viktig fråga, det är varför ställer man inga krav på personer med funktionshinder att man ska kunna bidra i samhället. Det kan jag hålla med om, det finns ingen tanke på att man som funktionshindrad ska kunna arbeta och på något sätt bidra. Man blir per automatik sjukpensionär då man slutat skolan.

Vill ni läsa hela intervjun med David Lega, så finner ni den här nedan:

https://assistanskoll.se/20201022-David-Lega-Sparkravet-Forsekringskassan-problemet.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Pga att det är färre personer som är runt varje assistansanvändare jämfört med hemtjänst och LSS boenden. Så kan det vara förklaringen till varför antalet smittade är lägre. Bland personer över 65 år med personlig assistans så är det så få som 0,1 procent som smittats av Corona viruset.


Fram till den 19 oktober så var det endast 271 personer som hade blivit smittade och hade assistans. Av dessa är det 35 personer som har avlidit av Covid-19. En väldigt låg siffra om man jämför med äldreboendena och hemtjänsten. Andelen smittade inom personlig assistans är 1,4 procent att jämföra med 26 procent inom hemtjänsten och 35 procent inom äldreomsorgen. Här ser man verkligen vikten av personlig assistans, vilken trygghet och säkerhet som finns där.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är KarinFlycktny1.jpg

Karin Flyckt från socialstyrelsen tycker att det har varit svårt att nå ut med informationen till privata anordnare och egna arbetsgivare. Socialstyrelsen har försökt att kontakta samtliga assistanssamordnare, men är inte säkra på att man har fått tag på alla. Man har även fått signaler på att privata anordnare har haft problem att få tag på skyddsutrustning. Nu har även Regeringen meddelat att man vill från och med den 1 december 2020, införa en statsbidragsförordning så att även privata anordnare kan få ersättning för merkostnader under pandemin. Om detta blir verklighet återstår att se.

Vill ni läsa hela intervjun med Karin Flyckt från socialstyrelsen så finns den i en länk nedan:

http://Vill ni läsa hela intervjun med Karin Flyckt från socialstyrelsen så finns den i en länk nedan:

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

I det svenska samhället är värdegrunder som mänskliga rättigheter och allas lika värde starkt förankrade. Men det här är inte alltid självklart när man ser på hur samhället ser ut idag. Vad det gäller assistansreformen så ser vi idag många avvikelser från allas lika värde, funktionshindrade står idag många gånger utanför samhället. Man saknar jobb, måste kanske bo hemma pga att man inte får assistans.


Assistansreformen har varit starkt ifrågasatt, man har pratat om överutnyttjande och att kostnaderna skenar. Det skulle vara orsaken till varför kostnaderna har ökat så kraftigt det senaste åren enligt en rapport från Nationellt underrättelsecentrum. Men källor till dem här påståendena saknas, man vet inte säkert utan det verkar vara rena gissningar. Att ökningen av beviljade assistanstimmar dem senaste 25 åren kan bero på faktiskt behov, tar man inte upp alls.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är maria-persdotter-besk-0576-900-olgcmvykt8u22unk69d11a1txocjt8iyk66ar7eg081.jpg                                                    Maria Persdotter från RBU är en av författarna till artikeln nedan

Personerna som har skrivit rapporten går till och med så långt som att säga att rättighetslagen är brottsgenerande vilket ju är helt otroligt galet. LSS reformen kom ju men en helt ny syn på människor med funktionshinder, att alla var lika värda och skulle kunna vara delaktiga i samhället. För ingen som är beroende av assistans vill ju ha mer hjälp än vad man behöver.

Inspiration till det här blogginlägget hittade jag på följande läsvärda artikel

https://assistanskoll.se/20201029-Debatt-misstroende-mot-assistansrettigheten.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Här är något att tänka på i dessa tider då vi tycker att tillvaron är jobbig. För personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så ser tillvaron i stort sett alltid ut på ett visst sätt. Man har någon som bestämmer när man ska klä på sig, när man ska äta eller när man ska gå ut. Plus att du inte kan göra dig förstådd på ditt eget språk. Det här ställer saker i perspektiv, vi klagar på att vi inte kan göra det ena eller det andra i den pågående Corona krisen. Men vi kan göra så mycket, vi har ju en frihet som vi många gånger tar förgivet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bloggtorsdag7.png
För personer med intellektuellt funktionshinder så blir Corona krisen mycket värre, dagliga verksamheter stänger ner. Gruppbostäder får inte ta emot besök pågrund av smittorisk. Något annat som dem flesta av oss kan vara delaktiga i så är det ju rent digitalt, men det är ett område som personer med intellektuellt funktionshinder är lite representerade. Man är från FUB besvikna då inga pengar i kommande budget är avsedda för att höja den digitala delaktigheten eller investera i LSS-bostäder.

Man kan ju förstå frustrationen, i området personlig assistans har det ju hänt lite positiva saker. Men för personer på LSS-boenden så har det inte hänt något alls. Läs gärna nedanstående artikel:

https://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare-debatt/dags-att-prioritera-funktionshinderomsorg-1.36198723

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Inläggsnavigering