Thomas Hammarberg fd EU kommissionär menar att institutet för mänskliga rättigheter, skulle kunna granska hur LSS tolkas och genomförs. Jonas Franksson från STIL hoppas på att institutet ska arbeta för att rättighetsbeslut inte ska tidsbegränsas eller omprövas.
Institutet är tänkt att starta 1 jan 2022 i Lund, nu är det viktiga valet av personal och styrelse.

Erfarenheten från andra länder har varit väldigt positiv och bidragit till att göra arbetet mer seriöst. Det gemensamma är att dessa institut är politiskt oberoende och verkar för de överenskomna normerna för mänskliga rättigheter.

Vad det gäller genomförandet av LSS så är det bra om institutet kan analysera tolkningen och genomförandet av LSS i relation till Funktionsrättskonventionen.
På STIL så har man arbetat fram ett medborgargolv, med grundläggande mänskliga rättigheter som man alltid kan vara säker på att man har. Jonas vill särskilt som jag skrev tidigare att institutet arbetar mot tidsbegränsade beslut och omprövningar av rättighetsbeslut. Eftersom ändrad domstolspraxis idag gör att man kan bli av med sina grundläggande rättigheter.

Slutligen så säger Jonas att han hoppas att det inte bara blir välskrivna dokument, eftersom vi inte vet vad detta kommer att leda till i praktiken.

Vill ni läsa hela intervjun med Thomas Hammarberg och Jonas Franksson, så finner ni den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210426-Hammarberg-Granska-LSS-logisk-uppgift.html

 

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Den 24 maj så överlämnas utredning stärkt personlig assistans till regeringen. En utredning som vi alla hoppas på ska vara mycket bättre än den tidigare som gjordes av Gunilla Malmborg. Som var en stor besvikelse, men där man inte kunde vänta sig så mycket annat eftersom det var en utredning som från början var inriktad på besparingar.

HejaOlika intervjuar Sophie Karlsson från IfA. Hon tycker att det akuta problemet med behovsbedömningarna måste lösas, och det kan jag hålla med om. Tyvärr ingår inte det i den utredning som ska presenteras i slutet på maj. Jag har ju lite svårt att förstå hur man ska kunna stärka assistansen utan att åtgärda detta akuta problem.

Sophie vill att politikerna ska införa statligt huvudmannaskap för assistansen. Men som hon mycket riktigt tar upp så måste både grundläggande och personlig behov bedömas i sin helhet. Alla beslut ska också vara varaktiga, vilket man kan tycka är en självklarhet. Särskilt om man har ett medfött funktionshinder, där man inte kan bli bättre.

Förhoppningarna gällande utredningen är stora precis som Sophie säger, ett annat problem är att vi nu har oviss och otrygg situation. Tvåårsomprövningarna kan inte återupptas förrän behovsbedömningarna har ändrats. En positiv nyhet är att tänket kring mänskliga rättigheter och funktionsrättskonventionen äntligen har börjat få fäste.

Om ni vill läsa hela intervjun med Sophie Karlsson så finns den i en länk nedan:

https://hejaolika.se/artikel/bara-en-manad-kvar-till-starkt-personlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Assistanskoll.se intervjuar Jonas Franksson från STIL om det rådande läget inom personlig assistans. Mer än ett år innan nästa val så finns det dubbla signaler från våra politiker gällande personlig assistans. Jonas säger att det sedan 2018 då Lena Hallengren ersatte Åsa Regner finns en positivare syn på personlig assistans. Den positiva synen från den borgerliga sida kan bero på att man sitter i opposition. Då brukar man ju vara positivt inställd till det mesta. Min personliga farhåga är att Ulf Kristersson blir statsminister, han var oerhört kritisk till personlig assistans när han satt i Reinfeldts regering. Så det känns inte så lovande.

Trots positivare tongångar från våra politiker så dundrar Försäkringskassan på, man gör allt för att kringgå omprövningsstoppet. Man omprövar mycket hårdare vid väsentligt ändrade förhållanden. Samt så har man börjat med allt hårdare återkrav på assistansanordnare, utan att anordnaren vet vad eller om man har gjort något fel. Men ligger också på för att få bort omprövningsstoppet, men regeringen inser att vi då står inför ett kaos. Så innan valet så kommer säkerligen omprövningsstoppet att vara kvar.

I kommunerna så är det fortfarande mycket restriktiva bedömningar, där man hänvisar till förändrad praxis. Vilket är oklar var den kommer ifrån säger Jonas. Om man gräver djupare så ser man att det är från tjänstemannanivå som man driver på för att hålla nere kostnaderna. Bl.a genom att ta in jurister för att kunna driva fall i domstol och på så sätt få ner kostnaderna.

Vill ni läsa hela intervjun med Jonas Franksson, så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210423-Franksson-STIL-aldrig-rettigheterna-givna.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

Försäkringskassan gör orimliga återkrav på assistansanordnare. Efter ett en lagändring i juli 2013. Många gånger kräver man tillbaka pengar som redan har använts till utförd assistans. Så när återkravet kommer så är pengarna slut. En helt galen situation.

Fremia som har ca 550 assistansföretag och kooperativ som medlemmar hävdar i sin rapport att Försäkringskassan regelmässigt kräver tillbaka assistansersättning, även om anordnare inte känt till felet utan handlat i god tro.

 

                                                                                          Foto; Niklas Palmklint
 

Även dem utbetalningsstopp som Försäkringskassan gör mot vissa anordnare sedan 2016 är godtyckliga enligt Fremia. Eftersom dem inte går att överklaga och därför är rättsosäkra.
Henrik Petrén på Fremia menar att vi närmast befinner oss i en Kafka liknande situation. Där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka ersättning som redan har betalats ut, bara pga att anordnare borde ha insett att ersättningen skäligen har lämnats felaktigt och att det är ett för högt belopp.

Vill ni läsa hela artikeln så finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210417-Fremia-Orimliga-aterkrav.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare