Försäkringskassan håller på att utarbeta en elektronisk tidsredovisning som ska med GPS liknande system kunna kontrollera att assistent och assistansanvändare befinner sig på samma plats. Det här gör man för att motverka fusk och kriminalitet menar Linus Nordenskär nationell försäkringssamordnare.

Det här förslaget skall presenteras för regeringen i höst och då får vi verkligen hoppas på att regeringen inser hur galet det här är. Inte bara ur assistansanvändar synpunkt utan också att man faktiskt övervakar assistenterna. Vilket inte kan vara lagligt ur ett arbetsmiljö perspektiv.

 

 

Sophie Karlsson på IfA: Intresse organisationen för assistansberättigade menar att det förslag som Försäkringskassan utarbetar är ett förlegat vårdtänk.
Linus Nordenskär menar att anordnare bör ha relativt god kännedom hur det ser ut hos den försäkrade. Men Sophie Karlsson menar att i en assistans som fungerar och rullar på så har man inte så mycket kontakt med anordnaren.

Vad det gäller systemet med GPS för att se att assistenten befinner sig i närheten av användaren tycker Sophie låter som ett dåligt skämt och det kan man hålla med om.
Sophie undrar hur detta kommer att hanteras och säger att användaren kanske inte vill att Försäkringskassan ska veta hela tiden var den befinner sig. Människor har ju rätt till sin frihet och att inte ständigt behöva bevakas. En annan bra sak som Sophie tar upp är ju vilket på avstånd får användaren och assistenten max befinna sig. Jag håller med Sophie att det är absurt att det här ens övervägs. Man utgår ifrån att alla fuskar och missköter sig och därför måste man övervaka alla. Medan det faktiskt är så att dem allra flesta vill göra rätt.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210514-Sophie-IfA-inte-tenkt-anordnaren-kontrollera.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Assistanskoll.se intervjuar Pia Steensland från KD gällande institutet för mänskliga rättigheter som ska starta upp i januari 2022 i Lund. Hon välkomnar förslaget och anser att regeringen har landat väl i sitt förslag.

Institutet ska säkerställa att Sverige respekterar internationella åtaganden kopplat till mänskliga rättigheter så som i Funktionsrättskonventionen. Pia tycker att institutet bör granska hur Sverige följer funktionsrättskonventionen som bl.a beskriver rätten till full delaktighet i samhället.

 

 

Regeringen har inte tagit FN;s kritik på allvar hur vi som land lever upp till Funktionsrättskonventionen. Sverige har fått upprepad kritik av FN hur vi lever upp till konventionen, vilket inte konstigt med tanke på att personer med funktionshinder idag får fler och fler rättigheter indragna. Tyvärr har inte regeringen vidtagit dem kraftfulla åtgärder som behövs för att tillrätta med de brister som finns.

Thomas Hammarberg fd europeisk människorättskommissionär har sagt att Funktionsrättskonventionen inte tillåter att man backar från redan uppnådda rättigheter, och det är som han säger precis det som har hänt med personlig assistans i Sverige.

Vill ni läsa hela intervjun med Pia Steensland så finner ni den här nedan:

https://assistanskoll.se/20210506-Pia-Kd-Institutet-rettigheter-FNs-kritik.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

2016-2017 så fick många som förlorat sin assistansersättning,  assistans beviljad av sin hemkommun. Precis så som det ska vara. När Försäkringskassan anser att man inte längre kommer upp i dem 20 timmars grundläggande behov som är gränsen för att få statlig assistansersättning. Så måste kommunen kliva in och hjälpa dem som är i behov av hjälp.

Men nu under pandemin då vi gång på gång har sett hur livsviktig den personliga assistansen är, för att personer som många gånger befinner sig i riskgrupp ska kunna ha ett begränsat antal personer i sin närhet. Då drar kommunerna allt oftare in den kommunala assistansen skriver Thomas Juneborg talesperson för STIL i Jönköping.

2017 då vi befinner oss i kanske den största krisen på mycket länge i och med den Dom i Högsta Förvaltningsrätten som anser att ingen assistans ska beviljas under transporter med vissa undantag. Vilket gjorde att Försäkringskassan började tolka som att ingen assistans ska beviljas om assistenterna inte utför aktivt arbete. Som tur var infördes stoppet för tvåårsomprövningarna strax efter. Vilket räddade väldigt många människor från att bli av med sin assistans.

När de grundläggande behoven skrevs in i LSS 1996 så har vi  följande indelning. Stora behov då ska staten det vill säga Försäkringskassan vara ansvarig, men när det är mindre behov så ska kommunerna vara ansvariga. Men många kommuner har lagt en gräns på 7-8 timmar i grundläggande behov för att bevilja assistans. En gräns som inte har något som helst stöd i lagtexten. Tyvärr finns det ingen paragraf i LSS som tvingar kommunerna att bevilja assistans vid avslag från Försäkringskassan, det är nog därför vi idag ser så många beslut med hemtjänst. Vilket många gånger är katastrof för den enskilde och särskilt nu under den rådande pandemin.

Vill ni läsa hela krönikan av Thomas Juneborg så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210430-Juneborg-forsemringar-kommunal-assistans.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare