Assistanskoll.se intervjuar Andreas Larsson från Försäkringskassan. Han menar att det i vissa delar är oklart vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det behöver förtydligas. Fler assistanstimmar kommer inte beviljas om den sökande inte har rätt till det enligt nuvarande rättspraxis. Nu är dock problemet att väldigt få vägar söka om fler timmar för att man är rädd att hela beslutet ska omprövas.

Enligt lagändringen 1 april 2018 så skulle Försäkringskassan sluta att göra två års omprövningar, och bara ompröva vid väsentligt ändrade förhållanden. Det här har ju inte fungerat som det var tänkt. Många fall som vi har sett, har fått sin assistans helt omprövad ändå.

 

 

Andreas menar att det inte framkommer av förarbeterna och lagtexten vilka situationer som det handlar om när man menar väsentligt ändrade förhållanden. Det kan man ju till viss del förstå, men man har ändå svårt att förstå Försäkringskassans förhållnings sätt ibland. IfA Intresseföreningen för assistansberättigade menar att Försäkringskassan tänjer allt mer på gränserna för att kunna ompröva hela beslutet. Andreas menar att Försäkringskassan alltid ska ompröva oavsett hur stor eller lite förändringen är. Han hänvisar till en Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i målnr 1791-20,

Andreas Larsson vill att det ska införas regelbunda omprövningar som tidigare, eftersom att behoven kan förändras över tid. Samt att systemet är utsatt för brottslighet. Jag ser det här bara som ett sätt att kunna dra in fler beslut för väldigt många personer.

Vill ni läsa hela intervjun med Andreas Larsson så finner ni den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210325-kassan-Larsson-endrade-forhallanden-fortydligas.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

Politikerna verkar likgiltiga inför att be om ursäkt för dem övergrepp som begåtts på institutioner som Vippeholm och andra liknande ställen. Heja Olika har intervjuat Åsa Strahlemo från DHR gällande det här.

Det är endast Liberalerna och Kristdemokraterna som har diskuterat frågan inför riksdagsseminariet den 10 mars 2021. Att få en ursäkt är viktigt för att få ett erkännande att det har hänt. Samt att dem som vågar berätta ska bli trodda. Det är också att ge upprättelse till alla funktionshindrade och deras anhöriga. Att staten erkänner att dem gjort fel är också ett steg till att det ska bli rätt från och med nu.

Intresset för den här frågan från partierna har varit väldigt svalt säger Åsa. Dem ända som velat träffa DHR och diskutera frågan är Liberalerna och Kristdemokraterna. Inget regeringsparti har velat diskutera frågan. Vilket inte förvånar mig, med tanke på regeringens inställning till personer med funktionshinder.

Åsa har egen erfarenhet av institution och säger att allt som kunde va roligt eller som handlade om egna val var förbjudet. Man ser här hur viktigt där är med personlig assistans och självbestämmande.

 

Läs gärna hela intervjun med Åsa Strahlemo, den ligger i en länk här nedan:

https://hejaolika.se/artikel/politiker-nastan-iskalla-infor-krav-pa-ursakt-for-overgreppen/

 

Vill ni har hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

 

19-årige Lucas blev förlamad när han var 3,5 år då en bil rullade på honom. Han har inte låtit det stoppa honom. Idag så driver han eget företag där han med hjälp av personlig assistans kan designa tröjor och har tusentals följare på Tiktok och Instagram.

Det har krävts många år av rehabilitering och mycket slit för att han ska vara där han är idag.
Han har en oerhörd kampvilja att bli bättre och ser varje litet framsteg som en del av ett större mål. Drömmen om att starta egen kom tidigt men efter att han fått prova på att vara egen företagare i gymnasiet så satsade han.

                                                                                                        Foto: Privat

 

Han vill genom sitt företagande inspirera andra till att våga. Hans tröjor har uppmuntrande tryck som är mycket positivt och verkligen behövs i dessa tider.

Det var först på högstadiet som Lucas kände att han var annorlunda. Tonåren är ju en jobbig tid för många, och för personer med funktionshinder kan det vara extra jobbigt och svårt många gånger. Lucas kände sig deprimerad ett tag men fick gå i samtalsterapi och lärde sig att vända motgången till styrka. Han vill så fort pandemin är över att dra ihop ett event och prata om psykisk ohälsa. Mycket bra och viktigt initativ.

Vill ni läsa hela artikeln om Lucas så finns den i en länk här nedan:

https://www.expressen.se/kvallsposten/forlamade-lucas-19–driver-eget-foretag-/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseföreningen för assistansberättigade. Säger att det idag finns en stor rädsla för att söka fler assistanstimmar. Då Försäkringskassan allt mer bedömer att det har blivit väsentligt ändrade förhållanden och omprövar då hela assistansbeslutet. Med följden att många får indragen assistans med dem nya hårdare bedömningarna som tillämpas.

Vid det tillfälliga stoppet för två årsomprövningarna så var meningen att när man ansökte om fler timmar så skulle bara den ansökta tiden utredas. Men i verkligheten så omprövas hela beslutet väldigt många gånger. Så personer i behov av mer assistans undviker att ansöka om fler timmar pga rädslan att få mindre timmar eller att bli av med beslutet helt och hållet.

Allt oftare så tänjer man på gränserna vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det kan vara vid byte av skola eller daglig verksamhet. En annan del är då man anser att det blivit ändrade förhållanden är i det grundläggande behovet. En tillfällig lösning vore att det kom en lagändring som gör att bara den del som är ansökt bedöms och inte hela behovet eller beslutet. Men i slut ändan så måste det komma en lagändring där hela behovet bedöms i sin helhet. Man måste se hela bilden och göra en helhetsbedömning av personens behov.

Försäkringskasssan behöver starka politiska signaler om att inte tänja på gränserna vid väsentligt ändrade förhållanden. Precis så starka som dem signalerna var i 2016 års regleringsbrev om att bryta utveckling av antalet timmar. Konstigt nog så finns det ingen vilja från politiskt håll när man ska göra förbättringar men bara försämringar.

Sophie vill även se lagändring på tidsbegränsade beslut. Så att kommuner inte kan tidsbegränsa besluten till ett år i taget. Hon vill se omprövningstopp även för kommunerna och jag kan bara hålla med, är man i behov av kommunal assistans så bör man omfattas av omprövningstopp även där.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson som finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210311-Sophie-IfA-redsla-soka-fler-assistanstimmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare