Okategoriserade

Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar

 

Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseföreningen för assistansberättigade. Säger att det idag finns en stor rädsla för att söka fler assistanstimmar. Då Försäkringskassan allt mer bedömer att det har blivit väsentligt ändrade förhållanden och omprövar då hela assistansbeslutet. Med följden att många får indragen assistans med dem nya hårdare bedömningarna som tillämpas.

Vid det tillfälliga stoppet för två årsomprövningarna så var meningen att när man ansökte om fler timmar så skulle bara den ansökta tiden utredas. Men i verkligheten så omprövas hela beslutet väldigt många gånger. Så personer i behov av mer assistans undviker att ansöka om fler timmar pga rädslan att få mindre timmar eller att bli av med beslutet helt och hållet.

Allt oftare så tänjer man på gränserna vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det kan vara vid byte av skola eller daglig verksamhet. En annan del är då man anser att det blivit ändrade förhållanden är i det grundläggande behovet. En tillfällig lösning vore att det kom en lagändring som gör att bara den del som är ansökt bedöms och inte hela behovet eller beslutet. Men i slut ändan så måste det komma en lagändring där hela behovet bedöms i sin helhet. Man måste se hela bilden och göra en helhetsbedömning av personens behov.

Försäkringskasssan behöver starka politiska signaler om att inte tänja på gränserna vid väsentligt ändrade förhållanden. Precis så starka som dem signalerna var i 2016 års regleringsbrev om att bryta utveckling av antalet timmar. Konstigt nog så finns det ingen vilja från politiskt håll när man ska göra förbättringar men bara försämringar.

Sophie vill även se lagändring på tidsbegränsade beslut. Så att kommuner inte kan tidsbegränsa besluten till ett år i taget. Hon vill se omprövningstopp även för kommunerna och jag kan bara hålla med, är man i behov av kommunal assistans så bör man omfattas av omprövningstopp även där.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson som finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210311-Sophie-IfA-redsla-soka-fler-assistanstimmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *