Okategoriserade

Dom i Kammarrätten målnr 8431-19, rätt till assistans vid arbete

Klagande har yrkat på ytterligare assistanstid för arbete och inköp. Tidigare har klagande varit tvungen att ta assistanstid som var avsedd för andra behov för att kunna arbeta. Klagande arbetar 3 dagar i veckan och resterande tid har hon fått tillbringa hos sina föräldrar eftersom assistansen inte räcker till. Farsta kommun har inte gjort någon helhets bedömning av den klagandes behov. Nämndens beslut gör att hon inte kan arbeta på samma villkor som alla andra och i längden så risker den hennes anställning.

Stadsdelsnämnden tycker att arbetsplatsen ska anpassas så att klagande blir mer självständig, men nu det ju inte alltid så enkelt som att en anpassning löser allt. Det här är ännu en enkel lösning för kommunen, att undkomma beviljande av fler assistanstimmar. Vidare så saknar klagande den styrka som krävs för att bära tunga föremål så som pärmar och liknande. Hon behöver också hjälp att justera sin elrullstol, då hon ska sitta vid mötesbord. Klagande behöver också kunna ta sig på toaletten med kort varsel pga mediciner som hon äter. Det här och mycket annat gör att hon behöver ha en assistent närvarande.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bloggtorsdagny.jpg                                                                                           foto: Eric Tillander

Arbetsgivaren uppger vikten av att klagande har sin assistent tillgänglig på arbetet. Eftersom arbetet är varierande och innebär många möten, både i dem egna och andra lokaler som kan sakna dörröppnare m.m


Kammarrätten anser att klagande har rätt till assistans under hela sin arbetsdag. Eftersom det är en förutsättning för att hon ska kunna utföra sitt arbete på samma sätt som alla andra.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den här nedan:

KRDommålnr843119

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterar
e

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *