Sophie Karlsson som är ordförande i IfA Intresseföreningen för assistansberättigade. Säger att det idag finns en stor rädsla för att söka fler assistanstimmar. Då Försäkringskassan allt mer bedömer att det har blivit väsentligt ändrade förhållanden och omprövar då hela assistansbeslutet. Med följden att många får indragen assistans med dem nya hårdare bedömningarna som tillämpas.

Vid det tillfälliga stoppet för två årsomprövningarna så var meningen att när man ansökte om fler timmar så skulle bara den ansökta tiden utredas. Men i verkligheten så omprövas hela beslutet väldigt många gånger. Så personer i behov av mer assistans undviker att ansöka om fler timmar pga rädslan att få mindre timmar eller att bli av med beslutet helt och hållet.

Allt oftare så tänjer man på gränserna vad som är väsentligt ändrade förhållanden. Det kan vara vid byte av skola eller daglig verksamhet. En annan del är då man anser att det blivit ändrade förhållanden är i det grundläggande behovet. En tillfällig lösning vore att det kom en lagändring som gör att bara den del som är ansökt bedöms och inte hela behovet eller beslutet. Men i slut ändan så måste det komma en lagändring där hela behovet bedöms i sin helhet. Man måste se hela bilden och göra en helhetsbedömning av personens behov.

Försäkringskasssan behöver starka politiska signaler om att inte tänja på gränserna vid väsentligt ändrade förhållanden. Precis så starka som dem signalerna var i 2016 års regleringsbrev om att bryta utveckling av antalet timmar. Konstigt nog så finns det ingen vilja från politiskt håll när man ska göra förbättringar men bara försämringar.

Sophie vill även se lagändring på tidsbegränsade beslut. Så att kommuner inte kan tidsbegränsa besluten till ett år i taget. Hon vill se omprövningstopp även för kommunerna och jag kan bara hålla med, är man i behov av kommunal assistans så bör man omfattas av omprövningstopp även där.

Vill ni läsa hela intervjun med Sophie Karlsson som finns den i en länk här nedan:

https://assistanskoll.se/20210311-Sophie-IfA-redsla-soka-fler-assistanstimmar.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Att personliga assistenter vägrar ta vaccin känns ju helt galet enligt mig. Men enligt kommunal så är det inte en anledning till ändrade anställningsvillkor. Däremot kan man bli omplacerad. Liv Scheding på kommunal säger att det är viktigt att informera alla assistenter om vilka råd och riktlinjer som gäller. För att den som är vaccinerad kan ju också vara smittbärare, vilket gör att det mest skyddar assistenten från sjukdom.

 

Att som Björn Jideus på Fremia säger att en vägran att vaccinera sig ska leda till att assistenten sägs upp vill Liv inte hålla med om. Men beroende på hur assistansen ser ut så kan assistenten omplaceras om vederbörande inte vill vaccinera sig. För att om man inte kan säkra upp arbetsförhållandena med tillräcklig skyddsutrustning så är det ett alternativ.
Det samma gäller för den som är assistansberättigad, den är inte heller tvingad att ta vaccin.
Nu tror jag att dem allra flesta som är beroende av assistans vill vaccinera sig, eftersom man oftast då är i riskgrupp för svår Covid-19.

Vill ni läsa hela intervjun med Liv Scheding så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210202-Kommunal-varje-assistent-besluta-vaccination.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

 

Jennie Strandberg drabbades som 31 åring av inte mindre än 4 stroker eller som det heter med ett annat ord hjärninfarkter. Detta har gjort att hon inte klarar av grundläggande och vardagliga saker. Så som personlig hygien och diverse hushållssysslor. Hennes enda önskan är att få leva ett värdigt liv. Något som Stenungsunds kommun i dagsläget nekar henne. Hon säger själv att hon inte mår bra av att behöva sitta instängd i sin lilla lägenhet hela tiden, och det kan man ju förstå.

Jennie kan inte stressa utan behöver tid på sig för att kunna samla tankarna och finna rätt ord i en konversation. Fram till 2015 så kunde hennes pappa hjälpa henne, men efter att han gick bort så har hennes situation blivit svårare. Hon har sju sjukdomsdiagnoser och står nu ensam med hemtjänst personal och en kontaktperson. Hon vill få en personlig assistent som hon kan känna tillit till istället för olika personer hela tiden. Det är inte svårt att föreställa sig den otryggheten.

 

 

Jennie har fått inte mindre än fyra avslag på ansökan om personlig assistans, som det är idag så tvingas hon äta själv trots att hon riskerar att sätta i halsen. När hon ska duscha så ringer hemtjänst personalen och säger åt henne att börja klä av sig och sätta sig i duschen och börja tvätta sig så kommer dem. Ibland har hon fått sitta i duschen en timme och vänta på att någon ska komma. Det här är ju helt fruktansvärt, man kan inte förstå hur en människa kan behandlas på det här sättet.

Vill ni läsa mer om Jennie så kan ni göra det i länken nedan:

https://lokaltidningensto.se/nyheter/jennie-fick-fyra-strokes-nekas-personlig-assistans/

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Pia Steensland från Kristdemokraterna tycker att det är frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriteras i pandemin. Hon tycker att personer som har assistans ska gå få vaccin före anhöriga till personer som har hemtjänst. Nu vet vi ju att många inom äldreomsorgen och hemtjänsten drabbats hårt i pandemin. Så att dem får vaccin först är ju inte konstigt, men i den gruppen som har personlig assistans. Finns många människor med flera diagnoser som kan göra att man är extra utsatt om man blir smittad.

För när man är i behov av assistans så betyder det att man måste ha en annan människa väldigt nära sig. Under en sådan tid att smitta blir svår att undvika, nu får ju inte assistenter arbeta om dem har symtom i alla fall inte hos mig. Men den diskussion som har förts om areolsmitta gör att man blir extra orolig. Att man kan smitta även om man inte har symtom genom utandningsluften, vilket gör att personer i behov av personlig assistans är extremt utsatta.

 

Dödligheten och smittade är tre gånger högre än genomsnittet av befolkningen när det gäller personer som har assistans. Men samtidigt lägre än jämfört med boenden och hemtjänst.
Pia Steensland har också varit frustrerad att funktionshindrade inte prioriterats i tillräckligt i pandemin. Kan absolut hålla med om att vi som vanligt varit lågt prioriterade av makthavarna.

Vill ni läsa hela intervjun med Pia Steensland, så finns den här nedan:

https://assistanskoll.se/20201221-Pia-KD-Frustrerande-prioriterats-pandemin.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Weche Willumsen har personlig assistans med 83 timmar i veckan. Det här upplever hon har varit väldigt viktigt för hennes psykiska hälsa under den pågående pandemin. Jag förstår henne, har haft samma upplevelse. Utan mina assistenter så hade det blivit oerhört påfrestande att klara av den isolering som pandemin tvingar oss i riskgruppen till.

Hon har blivit hjälpt av att hålla sig sysselsatt, vilket hon kan vara tackvare sin assistans.
Men trots assistans, så har hon också fått ställa in saker, och undvika sådant som innebär förhöjd risk för att bli smittad. Att gå och handla, resa och umgås med vänner. Är några av dem saker som många har fått ge avkall på i pandemin. Wenche har inte ens kunnat ta sig till frisören, vilket som hon skämtsamt säger har gjort att hon fått en Corona frisyr.

 

I Wenches fall så har hon avstått från att ta in en extra assistent på helgerna för att begränsa antalet människor som hon träffar. Då får hennes man rycka in och hjälpa henne, vilket hon inte tycker är helt bra. Men för att minska risken för smitta så måste man ju vidta alla åtgärder. Slutligen så kan jag bara hålla med Wenche när hon säger att assistansen inte bara har räddat mig fysiskt utan även psykiskt under den här pandemin.

Vill ni läsa hela intervjun med Wenche så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20210121-Wenche-Assistansen-reddat-mig-psykiskt-Corona.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

 

Just nu blir allmänheten inpräntad av media att assistans är lika med fusk. Fuskdebatten har varit i gång tidigare, men är nu väldigt mycket på tapeten igen. Johan Klinthammar vice ordförande i RBU säger att assistans gör att hans son kan röra sig som andra, leva som andra och få samma stimulans som andra. Att leva med assistans innebär att att du många gånger måste ha med dig en helt okänd människa i dem mest intima situationer. Det är ingenting som man väljer om man absolut inte måste. Att då påstå att personer med svåra funktionshinder fuskar, är helt absurt.

Så nästa gång du läser om fusk. Tänk då på att här har Sverige en fantastisk rättighetslagstiftning som vi måste värna och utveckla. Inte montera ner och ta bort.
Att vara i behov av assistans är många gånger en lång kamp, man måste ha intyg från läkare och bedömningar från arbetsterapeuter och sjukgymnaster med flera. Allt för att bevisa att man har ett funktionshinder som inte är svårt att se för vem som helst.

Sen får man avslag i sin ansökan hos Försäkringskassan och då måste man börja en process med både omprövningar och överklaganden som ibland kan ta flera år. Under den här tiden måste du då påbörja samma process hos din kommun. Vilket kan vara ett lotteri beroende på vilken kommun du bor i. För som det ser ut idag så blir det ofta avslag även där. Men vad får du för hjälp under tiden? Om du då har tur så kan du bli beviljad hemtjänst, en insats med punktinsatser som innebär att du måste äta och gå på toaletten på bestämda tider. Ungefär som i fängelserna. Det här kanske något att tänka på nästa gång ni läser om fusk i media.

Inspiration till följande blogginlägg hittar ni i länken nedan:

https://www.gp.se/debatt/de-allra-flesta-med-assistans-fuskar-inte-1.40142894

 

Behöver ni hjälp att ansökan eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

I den fuskjakt som har pågått i flera år, både på assistansbolag och personer som är i behov av assistans. Så drabbas just personer som är i behov av assistans. För att idag är det oerhört svårt att få assistans, både hos kommunerna och framförallt hos Försäkringskassan. Detta pga dem mycket hårda bedömningarna som man har.

Orsaken till det här är ju flera vägledande domar i Högsta Förvaltnings domstolen samt det regleringsbrev som regeringen skrev 2016 till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar. Nästa steg som regeringen har tagit är att man nu ska stoppa utbetalningar till assistansbolag som inte längre har tillstånd att bedriva assistans. Det är ett lagförslag som kan trädda i kraft 1 november i år. Allt för att försämra för personer i behov av assistans och dem aktörer som förmedlar assistansen.

 

Regeringen vill satsa 200 miljoner på att komma åt välfärdsfusket. Det är väl bra att man stoppar fusk. Men ser också att Försäkringskassan börjat att kräva återkrav av assistansersättning i mycket större uträckning en tidigare. Allt det här var redan på tapeten under Fredrik Reinfeldts regering, och jag upplever att det var startskottet till kraftiga försämringar för personer i behov av assistans.
Nej satsa dessa pengar på att se till att personer i behov av assistans får det.

Information till detta inlägg har jag hämtat bl.a från följande artikel:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jakten-pa-assistansfuskare-har-en-baksida

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Ingen annan bransch har varit så ifrågasatt som assistansbranschen. Frågan om fusk kommer upp med jämna mellanrum. Är det inte personer i behov av assistans så är det företag som jobbar med personlig assistans som anklagas. Man återkommer ständigt till att det är mycket pengar i omlopp. Det man inte tar upp är att LSS och personlig assistans är en mycket billigare insats för samhället än alternativen. Det hör man väldigt sällan och man kan undra varför?

Just nu i dagarna så har Svt startat en artikelserie där man hänger ut assistansbolag som man anser inte är seriösa. Man undrar vad deras syfte är? Vill man försämra den personliga assistansen ytterligare, eller vill man att reformen ska försvinna helt?
Att man sen inte tar reda all fakta innan man gör sitt inslag är ännu värre, vad syftet är med det kan man verkligen fråga sig.
För risken är stor att det blir fler försämringar för personer i behov av assistans efter det här.

Det som jag tycker är tråkigt i den här kampen för assistansens fortlevnad är att dem olika organisationerna är för dåliga på att samarbeta. Man måste gå ihop så att man kan höras bättre, få en starkare röst i debatten. Vad tycker ni att man ska göra för att få till en ändring?
Skriv en kommentar!

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Jessica Smaaland som är politisk sekreterare på STIL är mycket kritisk till hur Folkhälsomyndigheten prioriterar personer med assistans. Vi kan inte begränsa våran kontakt med assistenterna, och det har hon helt rätt i. Att personer i behov av assistans måste vänta så länge på vaccin är katastrof.

Många med personlig assistans reagerar över att inte vara nämnda i prioriteringslistan, det kan vara ett tecken på att assistenter och personer som har LSS kommer att få vänta på vaccin. Att assistenter skulle kunna rymmas inom dem 400000 som räknas som vårdpersonal tror inte Jessica på då. Det finns 90000 assistenter i Sverige, så då har man räknat tog för lågt.

 

Att personer på äldreboenden och personal får vaccin tidigt kan Jessica förstå och jag håller med, eftersom vi har haft höga dödstal på landets äldreboenden. Assistansanvändare behöver prioriteras upp, eftersom många tillhör riskgrupp och oftast har dem personerna assistans dygnet runt. Vilket innebär kontakt med flera assistenter i veckan, som gör att risken att smittas ökar.

Ett annat orosmoment är att det är väldigt svårt att få ha assistenterna med sig på sjukhus, många personer i riskgrupp har funktionshinder som kräver god kännedom om personen.
Det är svårt för redan högt belastad vårdpersonal att hinna med.

Känslan är ju att personer inom LSS inte står högt i kurs hos Folkhälsomyndigheten, ändå så är antal smittade och dödsfall högre än genomsnittet av befolkningen. Men lägre än inom hemtjänst och äldreomsorgen.

Vill ni läsa hela intervjun med Jessica Smaaland från STIL så finns den i en länk nedan:

https://assistanskoll.se/20201215-Jessica-STIL-FHM-fortydliga-Covid-19.html

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

 

Lilla Erik är 6 månader och behöver övervakas hela tiden för att han inte ska få en slempropp eller sluta andas. Men det räcker inte för att beviljas assistansersättning, eftersom det inte är ett livslångt och varaktigt funktionshinder menar Försäkringskassan. Just det här är ett stort problem, även om Erik blir bättre om tex 5 år så är har han ett livsnödvändigt behov nu.
Det behövs en personkrets för personer som lilla Erik, så att även han kan omfattas av assistansersättning.

Föräldrarna säger att två personer måste övervaka honom 24 timmar om dygnet, så att han inte sliter ut sin track och på så sätt inte får någon luft. Man kan inte ens gå på toaletten för risken att han får en slempropp och kvävs säger föräldrarna. Familjen har bott på Falu lasarett i fem månader som har varit fantastiska och säger att man inte släpper hem dem utan assistenter, eftersom då kommer familjen att gå under. Man trodde från sjukhuset att Erik skulle få assistans, och tyckte att det var en självklarhet. Men inte för Försäkringskassan som hänvisar till att han inte tillhör någon av personkretsarna.

Månader på sjukhus har tärt på familjen och Eriks storebror, mår dåligt av att bo på sjukhus och måste flytta hem till sin mormor. Vilket tär på familjen ytterligare att inte kunna vara tillsammans. Försäkringskassan menar att det finns andra insatser, men som rättspraxis ser ut så är risken stor att familjen får samma besked från kommunen om man söker assistans.

Vill ni läsa hela artikeln om Erik så finns den här nedan:

https://www.aftonbladet.se/family/a/Epopz2/erik-behover-overvakas-dygnet-runt–nekas-assistansersattning

Behöver ni hjälp att ansöka eller överklaga ett beslut om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Inläggsnavigering